Kurser och seminarier

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender


Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmälan och mer information

8 december

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Sju års främjande av ekologiska livsmedel

Digitalt via Zoom

Aktörer i livsmedelskedjan på nationell, regional och lokal nivå.

Anmäl dig här senast 4 december

12 december

Webbinarium om växthus­regler för om växtföljd och växt­mångfald

Digitalt via Zoom

Rådgivare och yrkes­verksamma odlare samt tjänste­personer inom grön sektor

Anmäl dig här senast den 10 december

31 januari

Genomgång av GNW-Adm

Digitalt via Zoom

Rådgivare inom Greppa Näringen

Anmäl dig här senast 29 januari

7-8 februari

Klimatkonferens

Norrköping

Rådgivare

Anmäl dig här senast 19 december

14‑16 maj 2024

Ängs- och betesmarks­inventering

Jönköping

Ängs- och betesmarks­inventerare

Anmälan och mer information kommer senare

Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Biogas­rådgivning

Hela landet

För dig som är intresserad av att satsa på biogas

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Energikollen i Vera

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Ekologisk äggproduktion

Digital distanskurs

För dig som är intresserad av ekologisk äggproduktion

Anmälan och mer information

Senast granskad: 2023-11-16