Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Kurser och seminarier

Hitta på sidan

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar
DatumÄmnePlatsMålgruppAnmälan och mer information

11–12 maj

Ängs- och betesmarksinventerings­kursen

Zoom

Ängs- och betesmarksinventerare på länsstyrelserna

Anmäl dig här senast 26 april

12 maj

Hur mår min jord? – presentation av markvårdsappen

Zoom

Lantbrukare, rådgivare och andra inom de gröna näringarna med intresse för markvård och jordbruk

Anmäl dig här senast 11 maj

19 maj

Olika sätt att köpa och sälja ekologiska trädgårdsgrödor till offentlig sektor

Zoom

Rådgivare, yrkesodlare, myndigheter och kommuner

Anmäl dig här senast 17 maj

19 maj

Betesentreprenörer och stutar kan rädda betesmarker

Skype

Rådgivare

Anmäl dig här senast 17 maj

20 maj

Hållbar animalie­produktion i utmanande klimat

Zoom

Beslutsfattare och tjänstemän inom livsmedelskedjan

Anmäl dig här senast 20 maj

25 maj

Senaste nytt om organiska gödselmedel med Sofia Delin och Lena Engström, SLU

Skype

Rådgivare

Anmäl dig här senast 21 maj

26 maj

Ekologisk biodling

Skype

Rådgivare

Anmäl dig här senast 24 maj

26 maj

Minska ammoniak­förlusterna – åtgärder i teori och praktik

Digitalt

Rådgivare och andra intresserade

Anmäl dig här senast 19 maj

1 juni

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Så går det för livsmedelskedjan

Zoom

Aktörer i livsmedelskedjan på nationell, regional och lokal nivå

Anmäl dig här senast 28 maj


Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Kurs i sparsam körning

Hela landet

Lantbrukare, maskinförare, maskinförsäljare

Anmälan och mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Biogas­rådgivning

Hela landet

För dig som är intresserad av att satsa på biogas

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA distans

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Dokumentation från genomförda kurser och seminarier

Senast uppdaterad: 2021-05-12