Kurser och seminarier

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender


Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmälan och mer information

10 oktober

Allokering i Klimatkollen. Del 1 Grunderna

Digitalt via Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast 8 oktober

11 oktober

Kurs i Hållbarhets­analysen

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast 9 oktober

13 oktober

Nytt från Jordbruks­verket om livs­medels­strategin – Vilka förut­sättningar finns för att produ­cera gödselmedel i Sverige?

Digitalt via Zoom

Aktörer i livsmedels­kedjan på nationell, regional och lokal nivå

Anmäl dig här senast 9 oktober

17 oktober

Vårda mark­strukturen – för en ökad odlings­säkerhet och minskad miljö­påverkan i vått och torrt

Nuntorp Gård, Brålanda

Rådgivare

Anmäl dig här senast 10 oktober

18 oktober

Allokering i Klimatkollen. Del 2 Erfarenhets­utbyte och frågor

Digitalt via Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast 16 oktober

18 oktober

Hästar och naturbetesmarker – hur får vi det att funka?

Digitalt via Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast 16 oktober

18 oktober

Blommor i odlingen för mångfald, pollinering och biologisk bekämpning

Digitalt via Zoom

Rådgivare, yrkesmässiga odlare, tjänstemän och verksamma inom grön sektor

Anmäl dig här senast 15 oktober

23 oktober

Blomremsor med ängsfröer – norska erfarenheter

Digitalt via Zoom

Rådgivare och intresserade lantbrukare.

Anmäl dig här senast 19 oktober

24 oktober

Kulturhistorien återspeglad i naturen – fältkurs om kulturspår och historiska kartor

Kullabergs naturreservat

Rådgivare inom Ett rikt odlings­landskap och kulturmiljö­handläggare

Anmäl dig här senast 12 oktober

24‑25 oktober

Vildsvinsdagar i Västergötland

Studiebesök i Tibro samt konferens på Lundsbrunn Resort & Spa

Aktörer inom vildsvinskedjan

Med anledning  av utbrottet av afrikansk svin­pest i Fagersta avvaktar vi med anmälan till vildsvins­dagarna

24 oktober och 8-9 november

Introduktions­kurs Greppa Näringen

Digitalt och Linköping

Rådgivare

Anmäl dig här senast 9 oktober

25‑26 oktober

FoU-dagarna 2023, tema beredskap och försörjnings­förmåga

Linköping eller digitalt

Rådgivare och forskare

Anmäl dig här senast 18 september 

7‑8 november

Fosforstrategi för bättre ekonomi och vattenkvalitet

Linköping

Rådgivare

Anmäl dig här senast 5 oktober

7, 22 och 23 november

Introduktionskurs för rådgivare inom Ett rikt odlingslandskap

Digitalt via Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast 3 november

14‑15 november

Miljömåls­seminarium om Ett rikt odlings­landskap

Digitalt och möteshubbar

Rådgivare och andra som jobbar med frågor inom miljömålet Ett rikt odlings­landskap

Anmäl dig här senast 6 november

15‑16 november

Modulkurs 14 D Översyn dränering

Renströmmen, Norrköping

Rådgivare

Anmäl dig här senast 17 oktober

16 november

Kärlväxter och naturtyper

Digitalt via Zoom

Rådgivare

Anmälan och mer information kommer senare

16 november

Webbinarium om jordbundna sjukdomar i trindsäd, oljeväxter och rödklöver

Digitalt via Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 13 november

21 november

Antibiotikaforum 2023

Elite Stora Hotellet, Jönköping

Särskilt inbjudna personer och organisationer som arbetar med att motverka antibiotika­resistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Anmäl dig här senast 27 oktober

22 november

Webbinarium om svavelgödsling till ekologisk foderspannmål för bättre aminosyra­sammansättning

Digitalt via Zoom

Rådgivare inom växtodling och husdjur

Anmäl dig här senast den 17 november

6 december

Parasiter och dyngbaggar

Digitalt via Zoom

Rådgivare

Anmälan och mer information kommer senare

Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Biogas­rådgivning

Hela landet

För dig som är intresserad av att satsa på biogas

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Energikollen i Vera

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Ekologisk äggproduktion

Digital distanskurs

För dig som är intresserad av ekologisk äggproduktion

Anmälan och mer information

Senast granskad: 2023-09-19