Kurser och seminarier

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender


Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmälan och mer information

16 och 25 april

Fortbildningskurs för rådgivare om naturbetesbaserad produktion 16 och 25 april

Digitalt via Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast 12 april

23 april

Markklassutbildning

Digitalt

Du som jobbar med betesmarker och slåtterängar som rådgivare, handläggare, kontrollant, ajourhållare, eller som praktiskt planerar eller genomför förvaltning av dessa marker

Anmäl dig här senast den 19 april

23 april

Erfa-diskussion om översyn av dränering och underhåll av diken

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 22 april

23 april

Workshop för fiskekommuner

Jönköping

Näringslivsutvecklare i kommuner med blåa näringar

Anmäl dig här senast den 15 april

23 april

Resultat från arbetet med livsmedelsstrategin

Digitalt

Aktörer och intresserade inom livsmedelskedjan

Anmäl dig här senast den 22 april

24 april

Webbinarium om förbättrat utnyttjande av vallfodrets näringsinnehåll hos mjölkkor

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 22 april

25 april

Maskindemonstration - Radhackning i höstvete mot resistent renkavle

Lydinge

Rådgivare och Lantbrukare

Anmäl dig här senast 22 april

26 april

Webbinarium om blommande vallar som pollen‑ och nektarkälla

Digitalt

Rådgivare och intresserade lantbrukare

Anmäl dig här senast 24 april

6 maj

Kunskapsdag om skyddade EU-beteckningar

Stockholm

Producenter och producentföreningar kopplade till en produkt med skyddad EU-beteckning, samt representanter från de lokala eller regionala främjandesystemen

Anmäl dig här senast den 29 april

14‑16 maj

Ängs- och betesmarks­inventering

Jönköping

Ängs- och betesmarks­inventerare

Anmäl dig här senast 28 april

14 maj

Baskurs i kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

Landskrona

Personer som arbetar med kvalitetskontroll, inköp eller produktion och försäljning

Anmäl dig här senast 26 april

15 maj

Baskurs i kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

Landskrona

Personer som arbetar med kvalitetskontroll, inköp eller produktion och försäljning

Anmäl dig här senast 26 april

16 maj

Baskurs i kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

Landskrona

Personer som arbetar med kvalitetskontroll, inköp eller produktion och försäljning

Anmäl dig här senast 26 april

22 maj

Hälsoaspekter hos djur på bete

Digitalt via zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 20 maj

30 maj

Regenerativt bete – vad är nytt(an)?

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 27 maj

11 juni

Så här sköter du kulturmiljöer i ängs- och betesmarker

Digitalt via zoom

Rådgivare

Anmäl dig senast den 7 juni

10‑11 September

Organic Milk Production in the Nordic countries

Hässleholm

Advisors

More information

Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Biogas­rådgivning

Hela landet

För dig som är intresserad av att satsa på biogas

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Energikollen i Vera

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Ekologisk äggproduktion

Digital distanskurs

För dig som är intresserad av ekologisk äggproduktion

Anmälan och mer information

Senast granskad: 2024-03-26

Till toppen