Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Kurser och seminarier

Hitta på sidan

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar
DatumÄmnePlatsMålgruppAnmälan och mer information

25 augusti

Vägen till lönsam ekologisk lammproduktion

Skype eller Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast 23 augusti

31 augusti

Vad händer i hjärnan när man lär sig något nytt?

Skype eller Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast 26 augusti

8 september

Digital informationsträff om stöd för att utveckla idéer som kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter

Skype eller Zoom

De som är intresserade av att söka stöd för samarbetsprojekt för att utveckla och testa nya idéer som kan stärka konkurrenskraften

Anmäl dig här senast den 6 september

8 september

Greppa Näringens våtmarksrådgivning – Hur ska en våtmark utformas och hur går Greppa Näringens våtmarksrådgivning till?

Skype

Rådgivare

Anmäl dig här senast 3 september

15 september

Kolinlagring – Om alvens påverkan och risken för kväveförluster (Greppa Näringen)

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast 9 september

21 september

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Hur hållbar är vår användning av växtskyddsmedel egentligen?

Zoom

Aktörer i livsmedelskedjan på nationell, regional och lokal nivå

Anmäl dig här senast 17 september

21 september

Webbinarium om dikesunderhåll

Digitalt

Lantbrukare, rådgivare och andra inom de gröna näringarna

Anmälan och mer information kommer

24 september

Digital informationsträff om innovationsprojekt

Skype

De som är intresserade av eller planerar att söka stöd för innovations­projekt

Anmäl dig här senast 22 september

30 september och 1 oktober

Nordiskt nätverksmöte om ekologisk mjölkproduktion

Teams

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 24 september

20–21 oktober

Forskning och utveckling inom ekologisk produktion (FoU-dagar)

Zoom

Rådgivare och forskare

Anmälan dig här senast den 15 oktober

17–18 november

Miljömålsseminarium

Digitalt

De som på olika sätt jobbar med frågor inom miljömålet Ett rikt odlingslandskap

Anmäl dig här senast den 8 november

7 dec

Nationell livsmedelsstrategi­konferens

Meddelas senare

Aktörer i livsmedelskedjan på nationell, regional och lokal nivå

Mer information på tillvaxtverket.se Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Kurs i sparsam körning

Hela landet

Lantbrukare, maskinförare, maskinförsäljare

Anmälan och mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Biogas­rådgivning

Hela landet

För dig som är intresserad av att satsa på biogas

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA distans

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Dokumentation från genomförda kurser och seminarier

Senast uppdaterad: 2021-07-19

Denna modul visas endast online