Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Kurser och seminarier

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar
Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmälan och mer information

6 oktober

Kompetensförsörjning – Hur löser vi bristen på kompetens i
hela livsmedelskedjan?

Digitalt

Involverade i arbetet med livsmedelsstrategin

Anmäl dig senast den 29 september

14 oktober

Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet

Digitalt via Zoom

Handläggare inom naturvårds-, landsbygds- och kulturmiljöfrågor på länsstyrelser samt andra intresserade.

Anmäl dig senast 9 oktober

14–15 oktober

FoU dagar – Senaste inom forskning och utveckling inom ekologisk produktion

Digital konferens

Rådgivare

Anmäl dig senast den 1 oktober

19 oktober

Biologiska hot mot humlor

Skype

Rådgivare och andra som är intresserade

Anmäl dig senast den 15 oktober

22 oktober

Regler och villkor – Kan bemötandet bli bättre och hur arbetar vi för en ökad kalibrering av kontrollerna?

Digitalt

Involverade i arbetet med livsmedelsstrategin

Anmäl dig senast den 15 oktober

22 oktober

Biodiversitet i frilandsodlingar

Skype

Rådgivare och odlare

Anmäl dig här senast den 19 oktober

17 november

Djurskyddskonferens

Sveriges Lantbruks Universitet, Ultuna

Öppet för alla

Mer information

17–18 november

Miljömålsseminarium 2020

Digitalt

Verksamma inom miljömålet Ett rikt odlingslandskap

Anmäl dig här senast den 11 november

9 december

Nationell livsmedelskonferens – Hur kan vi med gemensamma krafter ta tillvara
potentialen i livsmedelskedjan för att nå livsmedels-­strategins mål?

Digitalt

Involverade i arbetet med livsmedelsstrategin

Mer information kommer

Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Kurs i sparsam körning

Hela landet

Lantbrukare, maskinförare, maskinförsäljare

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA distans

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Dokumentation och genomförda kurser

Senast uppdaterad: 2020-09-30