Kurser och seminarier

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender


Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmälan och mer information

27 augusti

Informationsmöte om utlysningen Samarbete för minskade livsmedelsförluster

Digitalt

Intresserade av utlysningen

Anmäl dig här senast den 22 augusti

27–28 augusti

Studie­resa om ekologisk grönsaks­produktion i Danmark

Danmark

Rådgivare och yrkesodlare

Anmäl dig här senast den 10 juli

3–4 september

EKO‑resa 2024

Gästrikland och Uppland

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 5 augusti

6 september

Kurs för rådgivare i metoden Motiverande samtal

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 4 september

10–11 september

Organic Milk Production in the Nordic countries

Hässleholm

Advisors

Register here at the latest 2 August

12 september

Tolkning av växtnäringsbalans

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 9 september

12 september

Modulkurs startbesök

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 9 september

24 september

Jordbruket och klimatet – grundkurs

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 19 september

25 september

Jordbruket och klimatet – grundkurs

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 19 september

25 september

Alternativa strömedel för nötkreatur och grisar. (Webbinariet är på engelska.)

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast 23 september

25–26 September

Nordic conference on co-location of marine industries

Malmö

Politicians, researchers, civil servants or marine entrepreneurs

Register here at the latest 9 september

25-26 September

Nordic-Baltic feed conference 2024

Uppsala


Register here at the latest 30 july

26 september

ERFA-träff Energikartläggning i praktiken

Öjeby gård, Linköping

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 26 augusti

4 oktober

Skötsel av kulturpräglad natur – inägomarker

Digitalt


Anmäl dig här senast den 2 oktober

8 oktober

Jordbruket och klimatet – grundkurs

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 19 september

15 oktober

Skötsel av kulturpräglad natur – lövängar och skottskogar

Digitalt


Anmäl dig här senast den 11 oktober

23 oktober

Greppa Näringens Introduktionskurs 2024

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 15 oktober

4 november

Greppa Näringens Introduktionskurs 2024

Frimurarhotellet i Linköping

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 15 oktober

5 november

Greppa Näringens Introduktionskurs 2024

Frimurarhotellet i Linköping

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 15 oktober

7–8 november

FoU-dagarna

Uppsala eller digitalt

Rådgivare och forskare

Anmäl dig här senast den 20 oktober

12–13 november

Miljömålsseminarium – Ett rikt odlingslandskap

Digitalt

Alla som arbetar med frågor som rör miljömålet

Anmäl dig här senast den 10 november

Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Biogas­rådgivning

Hela landet

För dig som är intresserad av att satsa på biogas

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Energikollen i Vera

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Ekologisk äggproduktion

Digital distanskurs

För dig som är intresserad av ekologisk äggproduktion

Anmälan och mer information

Senast granskad: 2024-03-26

Till toppen