Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Kurser och seminarier

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar
Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmälan och mer information

4 november

Uppfödning av mjölk x köttrasstutar

Skype

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 2 november

5 november

Allmänkemikalier

Skype

Rådgivare, odlare och andra intresserade

Anmäl dig här senast den 2 november

12 november

Fortbildningskurs för tvärvillkorsrådgivare

Skype

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 9 november

17 november

Djurskyddskonferens

Sveriges Lantbruks Universitet, Ultuna

Öppet för alla

Mer information

17 november

Fördjupningskurs bevattning dag 1: Vattenbehov och anläggningsexempel

Skype

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 12 november

17–18 november

Miljömålsseminarium 2020

Digitalt

Verksamma inom miljömålet Ett rikt odlingslandskap

Anmäl dig här senast den 11 november

24 november

Fördjupningskurs bevattning dag 2: Anläggning och fallanalys

Skype

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 19 november

26 november

Matsvinnsnätverket

Zoom

Företag, organisationer, myndigheter och intressenter för minskat matsvinn

Anmäl dig här senast den 24 november

9 december

Nationell livsmedelskonferens – Hur kan vi med gemensamma krafter ta tillvara
potentialen i livsmedelskedjan för att nå livsmedels-­strategins mål?

Digitalt

Involverade i arbetet med livsmedelsstrategin

Mer information kommer

Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Kurs i sparsam körning

Hela landet

Lantbrukare, maskinförare, maskinförsäljare

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA distans

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Dokumentation och genomförda kurser

Senast uppdaterad: 2020-10-23