Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Kurser och seminarier

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar
Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmälan och mer information

24 november

Fördjupningskurs bevattning dag 2: Anläggning och fallanalys

Zoom

Rådgivare

Anmäl dig senast den 23 november

25 november

Vallensilage och biprodukter för en mer hållbar mjölkproduktion

Skype

Rådgivare

Anmäl dig senast den 23 november

26 november

Matsvinnsnätverket

Zoom

Företag, organisationer, myndigheter och intressenter för minskat matsvinn

Anmäl dig senast den 24 november

1 december

ABP-seminarium 2020

Skype

Kommuninspektörer inom kontrollen av animaliska biprodukter

Seminariet är inställt

2 december

Nya kalkyler för grönsaksodling på friland

Skype

Rådgivare och odlare

Anmäl dig senast den 30 november

9 december

Nationell livsmedelskonferens

Digitalt

Involverade i arbetet med livsmedels­strategin

Läs mer om om konferensen och anmäl dig här

10 december

Lär dig hitta i Jordbruksverkets statistikdatabas

Skype

Rådgivare

Anmäl dig senast den 8 december

11 december

Svenska konsumenters vanor, kunskap och attityder om yrkesfiske och yrkesfiskare

Zoom

Politiker (beslutsfattare), myndigheter, kommuner, näringen och NGO:s

Anmäl dig senast den 4 december


Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Kurs i sparsam körning

Hela landet

Lantbrukare, maskinförare, maskinförsäljare

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA distans

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Dokumentation från genomförda kurser

Senast uppdaterad: 2020-11-23