Kurser och seminarier

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender


Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmälan och mer information

27 februari

Så här bygger du ett stadigt och lagligt stängsel

Digitalt via Zoom

Rådgivare

Anmäl dig senast den 23 februari

28 februari

Uppfödning av mjölk x köttraskvigor

Digitalt via Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast 26 februari

6 mars

Webbinarium om trädjordbruk

Digitalt via Zoom

Rådgivare, myndigheter, lantbrukare, yrkesodlare och yrkesverksamma inom gröna näringar

Anmäl dig här senast 4 mars

6 mars

Workshop om vägen mot ökad ekologisk produktion och konsumtion i Sverige

Linköping

Producenter, grossister, handlare, rådgivare, länsstyrelsen och kommuner

Anmäl dig här senast 28 februari

11 mars

Webbinarium om att gynna naturliga fiender med doftämnen och blomremsor

Digitalt via Zoom

Rådgivare och lantbrukare

Anmäl dig här senast 7 mars

12 mars

Workshop om vägen mot ökad ekologisk produktion och konsumtion i Sverige

Jönköping

Producenter, grossister, handlare, rådgivare, länsstyrelsen och kommuner

Anmäl dig här senast 5 mars

12 mars

Webbinarium om försök i ekologisk tomatodling

Digitalt via Zoom

Rådgivare och yrkesodlare

Anmäl dig här senast den 10 mars

14 mars

Workshop om vägen mot ökad ekologisk produktion och konsumtion i Sverige

Borlänge

Producenter, grossister, handlare, rådgivare, länsstyrelsen och kommuner

Anmäl dig här senast 7 mars

20 mars

Räkna och jämför ekonomin med Ekokalkyl

Digitalt via Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast 18 mars

20 mars

Workshop om vägen mot ökad ekologisk produktion och konsumtion i Sverige

Kristianstad

Producenter, grossister, handlare, rådgivare, länsstyrelsen och kommuner

Anmäl dig här senast 13 mars

21 mars

Webbinarium om anpassningar av betesdrift i ett varierat klimat

Digitalt via Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast 19 mars

26 mars

Gödslings­strategier i ekologisk potatis­odling

Digitalt via Zoom

Rådgivare inom ekologisk och konventionell odling

Anmäl dig här senast den 20 mars

27 mars

Webbinarium om att utnyttja den ekologiska kalvens potential

Digitalt via Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 25 mars

9 april

Hur anslagsmedel bidrar till utveckling inom djurhälso- och smittskyddsområdet

Digitalt via Zoom

Rådgivare, veterinärer, organisationer, forskare, myndigheter

Anmäl dig här senast 4 april

10 april

Baskurs i kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

Jönköping

Personer som arbetar med kvalitetskontroll, inköp eller produktion och försäljning

Anmäl dig här senast 22 mars

10 april

Workshop om vägen mot ökad ekologisk produktion och konsumtion i Sverige

Luleå

Producenter, grossister, handlare, rådgivare, länsstyrelsen och kommuner

Anmäl dig här senast 3 april

16 och 25 april

Fortbildningskurs för rådgivare om naturbetesbaserad produktion 16 och 25 april

Digitalt via Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast 12 april

18 april

Bryn – varken skog eller jordbruksmark

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast 16 april

19 april

Webbinarium om precisions­bekämpning i växtskydds­arbetet

Digitalt

Rådgivare, odlare, myndigheter och andra intresserade

Anmäl dig här senast den 15 april

14‑16 maj

Ängs- och betesmarks­inventering

Jönköping

Ängs- och betesmarks­inventerare

Anmäl dig här senast 28 april

15 maj

Baskurs i kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

Landskrona

Personer som arbetar med kvalitetskontroll, inköp eller produktion och försäljning

Anmäl dig här senast 26 april

16 maj

Baskurs i kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

Landskrona

Personer som arbetar med kvalitetskontroll, inköp eller produktion och försäljning

Anmäl dig här senast 26 april

22 maj

Hälsoaspekter hos djur på bete

Digitalt via zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 20 maj

11 juni

Så här sköter du kulturmiljöer i ängs- och betesmarker

Digitalt via zoom

Rådgivare

Anmäl dig senast den 7 juni

Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Biogas­rådgivning

Hela landet

För dig som är intresserad av att satsa på biogas

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Energikollen i Vera

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Ekologisk äggproduktion

Digital distanskurs

För dig som är intresserad av ekologisk äggproduktion

Anmälan och mer information

Senast granskad: 2024-02-22

Till toppen