För dig som söker jordbrukarstöd

Här är ett urval av länkar med information för dig som vill veta mer om jordbrukar­stöden. Du söker de flesta jordbrukar­stöden i e-tjänsten SAM Internet. Ansökan kallas för SAM-ansökan. Du söker stöden under perioden 11 februari–15 april 2021. Du kan göra vissa ändringar in din ansökan fram till den 15 juni.