Logotyp Jordbruksverket

Kurser och seminarier

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender


Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmälan och mer information

22 maj

Hälsoaspekter hos djur på bete

Digitalt via zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 20 maj

27 maj

Fältträff ängsfröodling och små­biotoper i Skåne

Trunnerup, Rydsgård

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 23 maj

30 maj

Fältkurs med Växtskydds­centralen och Mångfald på slätten

Nära Uppsala

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 27 maj

30 maj

Fältkurs: Skadegörare och deras naturliga fiender

Vreta kloster

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 27 maj

30 maj

Regenerativt bete – vad är nytt(an)?

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 27 maj

30 maj

Precisionsodling

Digitalt

Rådgivare

Anmäl dig här senast 28 maj

5 juni

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin ‑ så underlättar vi för ökad export utanför EU

Digitalt

Aktörer i livsmedelskedjan på nationell, regional och lokal nivå

Anmäl dig här senast den 31 maj

11 juni

Så här sköter du kulturmiljöer i ängs- och betesmarker

Digitalt via zoom

Rådgivare

Anmäl dig senast den 7 juni

17 juni

Minska metan­utsläppen med betande kor – gårdsbesök

Borås

Rådgivare

Anmäl dig senast den 1 juni

27–28 augusti

Studie­resa om ekologisk grönsaks­produktion i Danmark

Danmark

Rådgivare och yrkesodlare

Anmäl dig här senast den 30 maj

3–4 september

EKO‑resa 2024

Gästrikland och Uppland

Rådgivare

Anmäl dig här senast 26 juni

10–11 september

Organic Milk Production in the Nordic countries

Hässleholm

Advisors

Register here at the latest 1 July

25–26 September

Nordic conference on co-location of marine industries

Malmö

Politicians, researchers, civil servants or marine entrepreneurs

Register here at the latest 9 september

12–13 november

Miljömålsseminarium – Ett rikt odlingslandskap

Digitalt

Alla som arbetar med frågor som rör miljömålet

Anmäl dig här senast 10 november

Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Biogas­rådgivning

Hela landet

För dig som är intresserad av att satsa på biogas

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Energikollen i Vera

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Ekologisk äggproduktion

Digital distanskurs

För dig som är intresserad av ekologisk äggproduktion

Anmälan och mer information