Logotyp Jordbruksverket

Kurser och seminarier

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar
DatumÄmnePlatsMålgruppAnmälan och
mer information

14 oktober

Odla till försäljning - en introduktion till odling i fasta bäddar

Digitalt

Rådgivare eller odlare som ska starta yrkesmässig produktion

Anmäl dig här senast 11 oktober

15 oktober

Genomgång av appen "Hur mår min jord?"

Skype

Rådgivare

Anmäl dig här senast 11 oktober

18 oktober

Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Skype

Rådgivare

Anmäl dig här senast 11 oktober

18 oktober

Klimatanpassning i jordbruket

Zoom

De som jobbar med policyutveckling inom livsmedelsproduktion, samhällsberedskap eller klimatanpassning, samt de som jobbar med lant- eller skogsbruk

Anmäl dig här senast 14 oktober

19 oktober

Fortbildning och erfarenhetsutbyte för tvärvillkorsrådgivare om djurskydd

Zoom

Tvärvillkors­rådgivare

Anmäl dig här senast den 15 oktober

20–21 oktober

Forskning och utveckling inom ekologisk produktion (FoU-dagar)

Zoom

Rådgivare och forskare

Anmäl dig här senast den 15 oktober

25 oktober, 9 november, och 11 november

Introduktionskurs för nya rådgivare inom Greppa Näringen (kursen innehåller tre tillfällen)

Skype

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 18 oktober

27 oktober

Green Valleys - Utfodrings- och fodervärderingsförsök med grisar, kor och baggar utfodrade med bioraffinerade produkter från vall

Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 25 oktober

28 oktober

Andelsjordbruk i Sverige 2021

Skype

Rådgivare, myndigheter, organisationer och företag inom gröna näringar

Anmäl dig här senast den 25 oktober

8–12 november

"Regelveckan", webbseminarier om nya regler för ekologisk produktion

Digitalt via Zoom

Rådgivare och producenter inom ekologisk produktion

Anmäl dig här senast den 3 november

10 november

Integrerat växtskydd för dig som är prydnadsväxt­odlare

Hvilan i Kabbarp alternativ Skåne

Kursen vänder sig till yrkesodlare prydnadsväxter i växthus

Anmäl dig här senast den 5 november

12 november

Webbinarium: Hålla efter veketåg med kor, går det?

Digitalt via Zoom

Rådgivare och andra intresserade

Anmäl dig här senast den 10 november

17–18 november

Miljömålsseminarium

Digitalt

De som på olika sätt jobbar med frågor inom miljömålet Ett rikt odlingslandskap

Anmäl dig här senast den 8 november

23 november

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Hur snabbt kan produktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender?

Digitalt via Zoom

Aktörer i livsmedelskedjan på nationell, regional och lokal nivå

Anmäl dig här senast den 18 november

26 november

Digital informationsträff om innovationsprojekt

Skype

De som är intresserade av eller planerar att söka stöd för innovations­projekt

Anmäl dig här senast den 24 november

30 november

Djurskydds­konferensen 2021

Digitalt via Zoom

Alla som är intresserade av djurskyddsfrågor

Anmäl dig här senast den 25 november

7 december

Nationell livsmedelsstrategi­konferens

Digitalt

Aktörer i livsmedelskedjan på nationell, regional och lokal nivå

Mer information på tillvaxtverket.se 


Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Kurs i sparsam körning

Hela landet

Lantbrukare, maskinförare, maskinförsäljare

Anmälan och mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Biogas­rådgivning

Hela landet

För dig som är intresserad av att satsa på biogas

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Energikollen i Vera

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande