Logotyp Jordbruksverket

Kurser och seminarier

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar
Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmälan och mer information

26 augusti

Näringsbehov hos ekologiska suggor

Skype

Rådgivare

Anmälan senast den 24 augusti

1-2 september

Grundkurs om regler i ekologisk produktion

Skype

Rådgivare

Anmälan senast den 28 augusti

9 September

Organic milk production in the Nordic countries

Videoconference

Advisors

Sign up and more information

15 september

Fältvandring om att gynna mångfald vid vatten

Tåkern

Rådgivare inom jordbruk-, vatten- och naturvårds­frågor. Lantbrukare och markägare med intresse för vattenfrågor och biologisk mångfald

Mer information kommer

14–15 oktober

FoU dagar – Senaste inom forskning och utveckling inom ekologisk produktion

Digital konferens

Rådgivare

Anmälan senast den 27 augusti

15 oktober

Workshop – Hur undviker vi konkurrens mellan honungsbin och vilda pollinerare

Stockholm


Mer information kommer

17 november

Djurskyddskonferens

Sveriges Lantbruks Universitet, Ultuna

Öppet för alla

Mer information kommer

17–18 november

Miljömålsseminarium 2020

Digitalt


Mer information kommer

Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Kurs i sparsam körning

Hela landet

Lantbrukare, maskinförare, maskinförsäljare

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA distans

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Dokumentation och genomförda kurser