Logotyp Jordbruksverket

Kurser och seminarier

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender


Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmälan och mer information

7 juni

Att vara en bra rådgivare – möjligheter och fällor

Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast 5 juni

13 juni

Kontrollplan för animaliska biprodukter

Zoom

Kommuner

Anmäl dig här senast 7 juni

14 juni

Betesdjur och betestryck i naturbetesmarker

Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast 12 juni

20 juni

Uppföljning fältvandring på IPM demogård Ly‑Ros HB

På gården Ly-Ros HB

Rådgivare och lantbrukare

Anmäl dig här senast 18 juni

21 juni

Ekologisk hjort­produktion

Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast 19 juni

27 juni

Nytt från Jordbruksverket om livsmedels­strategin – Hur kan svensk fiskberednings­industri öka sin produktion?

Zoom

Aktörer i livsmedels­kedjan på nationell, regional och lokal nivå

Anmäl dig här senast 21 juni

29‑30 augusti

Ekoresan till Gotland 2023

Gotland

Rådgivare

Anmäl dig här senast 26 juni

Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Biogas­rådgivning

Hela landet

För dig som är intresserad av att satsa på biogas

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Energikollen i Vera

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Ekologisk äggproduktion

Digital distanskurs

För dig som är intresserad av ekologisk äggproduktion

Anmälan och mer information