Kurskatalogen – kurser och utbildningar

I kurskatalogen hittar du information om kurser, utbildningar och rådgivning som arrangeras av både Jordbruksverket och andra myndigheter.

Vilka kurser och utbildningar kan jag hitta i kurskatalogen?

Jordbruksverkets utbud av kurser och utbildningar är brett. I kurskatalogen kan du hitta en del av den kompetensutveckling och rådgivning som ingår i landsbygdsprogrammet. Syftet med kompetensutveckling och rådgivning är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på det sättet bidra till att nå målen med programmen.

Du kan också hitta information om och anmäla dig till utbildningar för att få tillstånd att bespruta med växtskyddsmedel.

Se vårt kursutbud

Du kan se vårt kursutbud i kurskatalogen utan att vara inloggad. På inloggningssidan klickar du då på alternativet "Se vårt kursutbud".

Du behöver skapa ett konto för att anmäla dig

För att kunna anmäla dig till kurser och utbildningar eller om du behöver redovisa utbildningsdagar och deltagare behöver du skapa ett konto. Du kan välja att logga in med BankID eller användarnamn och lösenord som du får när du skapar kontot.

Redovisning av utbildningsdagar och deltagare

Du som anordnar kompetensutveckling, fortbildning av rådgivare eller rådgivningsinsatser använder den här e-tjänsten för att redovisa utbildningsdagar och deltagare. När du har skapat ett konto i e-tjänsten tar du kontakt med den myndighet som fattade beslut om ditt stöd. De kommer att ge dig rollen som anordnare av kurs eller rådgivning i systemet. Rollen heter "anordnare 2". När du går in i systemet första gången ska du registrera dig på kursen som heter Anordnare av kurs och rådgivningar i landsbygd- och havs- och fiskeriprogrammet. I kursen förklarar vi rollerna i systemet. Här finns också information och filmer som beskriver hur du gör.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2021-07-01