Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Kurskatalogen – kurser och utbildningar

Hitta på sidan

I kurskatalogen hittar du information om kurser, utbildningar och rådgivning som arrangeras av både Jordbruksverket och andra myndigheter.

Vilka kurser och utbildningar kan jag hitta i kurskatalogen?

Jordbruksverkets utbud av kurser och utbildningar är brett. I kurskatalogen kan du hitta en del av den kompetensutveckling och rådgivning som ingår i landsbygdsprogrammet. Syftet med kompetensutveckling och rådgivning är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på det sättet bidra till att nå målen med programmen.

Du kan också hitta information om och anmäla dig till utbildningar för att få tillstånd att bespruta med växtskyddsmedel.

Du behöver skapa ett konto

För att kunna se kurser och utbildningar eller om du behöver redovisa utbildningsdagar och deltagare behöver du skapa ett konto. Du kan välja att logga in med BankID eller användarnamn och lösenord som du får när du skapar kontot.

När du går in i e-tjänsten för första gången behöver du skapa ett konto.

Redovisning av utbildningsdagar och deltagare

Du som anordnar kompetensutveckling, fortbildning av rådgivare eller rådgivningsinsatser använder den här e-tjänsten för att redovisa utbildningsdagar och deltagare. När du har skapat ett konto i e-tjänsten tar du kontakt med den myndighet som fattade beslut om ditt stöd. De kommer att ge dig rollen som anordnare av kurs eller rådgivning i systemet. Rollen heter "anordnare 2". När du går in i systemet första gången ska du registrera dig på kursen som heter Anordnare av kurs och rådgivningar i landsbygd- och havs- och fiskeriprogrammet. I kursen förklarar vi rollerna i systemet. Här finns också information och filmer som beskriver hur du gör.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2020-05-29