Stöd för kompetensutveckling

Syftet med stödet är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på så sätt bidra till en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling.

Vem kan få stöd?

Företag, organisationer, myndigheter, kommuner och föreningar kan söka stöd för att anordna kompetensutvecklingsaktiviteter eller ta del av stödet genom en upphandling inom något av de här områdena:

  • stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd
  • miljö och klimat
  • livsmedel och besöksnäring.

Ni kan få stöd för att anordna olika typer av aktiviteter, som till exempel informationsinsatser, rådgivning och kurser.

Så mycket stöd kan ni få

Ni kan få stöd för 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

Så söker ni stödet

Ni kan söka stöd för kompetensutveckling i samband med en utlysning eller genom att lämna anbud på en upphandling.

En utlysning innebär att en bestämd summa pengar finns att söka under en viss period inom något av de områden som finns under rubriken här ovanför. Att lämna anbud på en upphandling innebär att ni erbjuder er att sälja en tjänst inom något av de områdena.

Information om vilka regler som gäller kommer att finnas i samband med den aktuella utlysningen eller upphandlingen.

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sametinget kan ha fler utlysningar och upphandlingar som kan vara aktuella för dig. Håll utkik efter information på respektive myndighets webbplats.

Poängsättning av din ansökan

Här kan du läsa om poängsättningen som görs av alla ansökningar för att välja ut vilka ansökningar som ska få stöd. Här finns också information som du behöver när du gör din ansökan i e-tjänsten.

Uppgifterna du lämnar avgör vilken poäng din ansökan får

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Det är handläggare på den myndighet som handlägger stödet som bedömer hur väl dina lämnade uppgifter uppfyller poängkraven och sedan poängsätter din ansökan. Din ansökan kan som mest få 1 000 poäng.

För att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till en minimipoäng. Myndigheten som handlägger din ansökan har bestämt en aktuell minimipoäng för stödet. Du hittar den aktuella minimipoängen på myndighetens webbplats. Där ser du också ifall ansökningarna hanteras allteftersom de kommer in till myndigheten, eller om de hanteras i så kallade beslutsomgångar vid specifika tillfällen under året eller genom utlysningar.

Författningar

Söker efter 2022:27

Senast granskad: 2024-04-05

Till toppen