Utlysningar och upphandlingar

Här hittar du våra utlysningar för projekt inom bland annat samarbete, kompetens­utveckling, innovation och FOU. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid. Här listar vi också upphandlingar som gäller samarbets- och kompetens­utvecklings­projekt.

Utlysningar för dig som söker finansiering inom bl.a. fiske och vattenbruk, måltidsturism, jordbruk eller trädgård.

Pågående och planerade utlysningar och upphandlingar

Utlysningar och upphandlingar

Öppnar för ansökan

Utlysning/Upphandling

Beskrivning

Område

Typ av stöd

Ansök senast

2024-05-24

Främjande av måltidsturism

Utlysning och/eller upphandling för främjande insatser för måltidsturism.

Livsmedels­produktion, mathantverk, måltidsturism

Samarbete

2024-09-30

2024‑05‑27

Stöd till diversifiering och förädling av fiske- och vattenbruksprodukter

Utlysning inom diversifiering och förädling av fiske- och vattenbruksprodukter.

Ökad konkurrenskraft

Fiske och vattenbruk

2024‑07‑28

2024-06-13

Småskalig livsmedelsförädling 2023‑2027

Upphandling för att utveckla svenska småskaliga mathantverks­företag genom kurser och informationsinsatser.

Livsmedels­produktion, mathantverk, måltidsturism

Kompetens­utveckling

2024-07-15

2024‑06‑17

Stöd för pingers vid garnfiske längs svenska sydkusten

Utlysning inom investeringar ombord.

Ökad konkurrenskraft

Fiske och vattenbruk

2024‑08‑04

2024-06-19

Samarbete för att minska livs­medelsförlusterUtlysning för främjande av lokal livsmedels­försörjningLivsmedels­produktion, mathantverk, måltids­turismSamarbete

2024-10-20

2024‑06‑25

Standarder för jordbruksdata

Utlysning för att delta i arbetet med standarder för jord­bruks- och livs­medels­data i standardiserings­kommittén Data­drivna jordbruks- och livsmedels­system, som leds av Svenska institutet för standarder (SIS).

Digitalisering, datadelning

Samarbete

2024‑09‑15

2024-07-11

Skapa nya lösningar för att stärka de svenska kunskaps- och innovations­systemen för lantbruk (AKIS)

Utlysning inom EIP-AGRI som vänder sig till projekt som strävar efter att utveckla ny­skapande metoder, processer eller arbets­sätt för att stärka AKIS, som till exempel organisa­toriska eller sociala innova­tioner, nya tekniska lösningar eller nytt kunskaps­material för praktisk tillämpning.

Innovation

EIP-AGRI

2024-12-01

Kvartal 2 2024

Projekt för bättre smittskydd och djurhälsa

En kommande utlysning för organisationer som driver projekt för att förbättra smittskydd och djurhälsa.

Smittskydd, djurhälsa, djurvälfärd

Anslagsmedel

Meddelas senare

Kvartal 2 2024

Kartläggning stallbyggnader

Upphandling av kartläggning stallbyggnation.

Ökad konkurrenskraft

Kompetensutveckling

Meddelas senare

Kvartal 2 2024

Fortbildning företagsledning

Upphandling fortbildning av rådgivare inom företagsledning och entreprenörskap.

Ökad konkurrenskraft

Kompetensutveckling

Meddelas senare

Kvartal 2 2024

Utveckla, utvärdera metoder inom företagsutveckling

Utlysning om att utveckla, utvärdera metoder eller liknande inom företagsutveckling.

Ökad konkurrenskraft

Samarbete

Meddelas senare

Kvartal 4 2024

Bidrag till försöks- och utvecklingsprojekt (FOU) inom en särskild satsning för ett klimateffektivt jordbruk

Utlysning för försöks- och utvecklingsprojekt inom en särskild satsning för ett klimateffektivt jordbruk.

Klimat

FOU-projekt

Meddelas senare

Kvartal 4 2024

Fortbildning digitalisering

Upphandling fortbildning av rådgivare som ska leda till ökad digital mognad och ny teknik.

Ökad konkurrenskraft

Kompetens­utveckling

Meddelas senare

Kvartal 4 2024

Kurs öka digital mognad och ny teknik

Upphandling av kurser riktade till primärproducenter inom jordbruk, trädgård och rennäring för att öka den digitala mognaden och användningen av digital teknik.

Ökad konkurrenskraft

Kompetens­utveckling

Meddelas senare

2024/2025

Främjande av måltidsturism

Utlysning och/eller upphandling för främjande insatser för måltidsturism

Livsmedels­produktion, mathantverk, måltidsturism

Kompetens­utveckling

Meddelas senare

2024/2025

Främjande av matkultur/mathantverk

Utlysning och/eller upphandling för främjande insatser för matkultur/mathantverk

Livsmedels­produktion, mathantverk, måltidsturism

Samarbete

Meddelas senare

2024/2025

Främjande av lokal livsmedels­försörjning

Utlysning och/eller upphandling för främjande av lokal livsmedels­försörjning

Livsmedels­produktion, mathantverk, måltidsturism

Kompetens­utveckling

Meddelas senare

2024/2025

Främjande av lokal livsmedels­försörjning

Utlysning och/eller upphandling för främjande av lokal livsmedels­försörjning

Livsmedels­produktion, mathantverk, måltidsturism

Samarbete

Meddelas senare

2025/2026

Främjande av lokal livsmedelsproduktion, matkultur/mathantverk och måltidsturism

Utlysning och/eller upphandling för främjande av lokal livsmedels­försörjning, matkultur/mathantverk och måltidsturism

Livsmedels­produktion, mathantverk, måltidsturism

Samarbete

Meddelas senare

2025/2026

Främjande av lokal livsmedelsproduktion, matkultur/mathantverk och måltidsturism

Utlysning och/eller upphandling för främjande av lokal livsmedels­försörjning, matkultur/mathantverk och måltidsturism

Livsmedels­produktion, mathantverk, måltidsturism

Kompetens­utveckling

Meddelas senare

Mer om våra upphandlingar

Att lämna anbud på en upphandling innebär att du erbjuder dig att sälja en tjänst inom det område upphandlingen gäller. I listan ovan ser du aktuella upphandlingar som gäller samarbets- och kompetensutvecklingsprojekt. Du kan läsa mer om hur vi jobbar med upphandlingar på Jordbruksverket på vår sida där samtliga upphandlingar finns.

Avslutade utlysningar

Här kan du som har fått ett beslut om stöd i en utlysning hitta information om vad du behöver göra efter att du har fått ditt beslut, till exempel vilka villkor du behöver följa under projektets gång och hur du söker utbetalning.

Lista över avslutade utlysningar

Utlysningar från 2024:

Utlysningar från 2023:

Utlysningar från 2021 och 2022:

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sametinget kan också ha utlysningar

Även länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sametinget kan ha utlysningar och upphandlingar inom den strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik. Håll utkik efter information på respektive myndighets webbplats.

Senast granskad: 2024-06-25

Till toppen