Främjande av vildsvinskött efter beslut

Jordbruksverket har haft två utlysningar om att främja vildsvinskött.

Du som har fått beslut om stöd har fått ett brev om vad du ska göra.

Kontakta oss

Om du har frågor om utlysningarna kan du mejla till:

Senast granskad: 2022-04-04

Till toppen