Upphandlingar

Jordbruksverket är en statlig myndighet och köper därför in varor och tjänster genom offentlig upphandling. Du kan se våra upphandlingar och lämna anbud i upphandlings­verktyget Mercell Tendsign.

Se pågående upphandlingar

Du hittar alla Jordbruksverkets pågående upphandlingar i ­verktyget Mercell Tendsign.

Så lämnar du anbud på våra upphandlingar

Vill ditt företag vara med och lämna anbud på en av Jordbruksverkets upphandlingar? Skapa ett konto i Mercell Tendsign, så kan du delta i upphandlingen. Då får du också tillgång till mer specifik information om upphandlingen, som exempelvis

  • upphandlingsdokumentet
  • frågor och svar
  • förtydliganden och kompletteringar.

Vi upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling

Som statlig myndighet måste Jordbruksverket följa lagen om offentlig upphandling (LOU) när vi köper in varor och tjänster. Lagen ska se till att alla leverantörer som vill skriva kontrakt med offentlig sektor behandlas lika.

När vi upphandlar utgår vi från de fem grundläggande principer för offentlig upphandling som listas i LOU:

  • Icke-diskriminering: Ingen leverantör ska diskrimineras på grund av sitt geografiska läge eller sin nationalitet.
  • Likabehandling: Alla leverantörer ska få samma förutsättningar, så att upphandlingen blir rättvis.
  • Proportionalitet: Kraven vi ställer på leverantörer ska vara rimliga och relevanta i förhållande till det vi ska köpa.
  • Öppenhet: Upphandlingen ska vara öppen och transparent. Vi annonserar därför alla upphandlingar offentligt och är tydliga med vilka villkor som gäller.
  • Ömsesidigt erkännande: Om ett intyg eller certifikat har utfärdats av en myndighet i ett annat EU- eller EES‑land, så ska det gälla även hos oss.

Du kan läsa mer om offentlig upphandling på Konkurrensverkets webbplats.

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om hur vi arbetar med upphandlingar? Eller har du frågor om en specifik upphandling? Kontakta serviceenheten, så hjälper vi dig.

Författningar

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-03-04

Till toppen