Så söker du i författningssamlingen

Jordbruksverkets föreskrifter söker du fram med hjälp av vår sökfunktion där du även kan spara ner eller dela dokumenten.

Fritextsökning

Sökfunktionen har ett fritextfält som bas, där du kan söka på samtliga ord som finns i föreskrifterna och i de allmänna råden. När resultatet presenteras i listan kan du välja att smalna av din sökning genom att använda filtren. Vet du vad föreskriften har för nummer får du snabbast upp en ren träff om du använder filtret Grundföreskriftnr.

Vill du se författningssamlingen årsvis?

Om du vill se vår författningssamling presenterad årsvis lämnar du fritextfältet tomt och kryssar i önskat år i filtret Grundföreskriftsår.

Sökfunktionens filter

För att få en så relevant träff som möjligt är det viktigt att du använder filtreringen. Använd flera filter för att få färre träffar.

Grundföreskriftsnummer

När en föreskrift beslutas första gången får den ett löpnummer som föreskriften sedan behåller under hela sin livstid. Löpnumret består av ett årtal och ett eget nummer. Det är detta vi kallar för grundföreskriftsnummer.

Grundföreskriftsår

Det årsnummer som grundföreskriften får kan du filtrera på.

Ändringsföreskriftsår

När föreskriften ändras behåller den sitt grundföreskriftsnummer, men själva ändringen får dessutom ett eget löpnummer. Detta kallar vi för ändringsföreskriftsnummer.

Det årsnummer som ändringsföreskriften får kan du filtrera på.

Författningsstatus

En föreskrift har olika status beroende på var den befinner sig i sin livscykel:

  • Aktuell - Den nu gällande lydelsen av föreskriften
  • Historik - Tidigare lydelser av föreskriften
  • Upphävd - Inte längre gällande föreskrift

Tänk på att statusen Aktuell alltid är förvald och måste kryssas ur om den inte ska användas.

Kopiera länk eller skicka länk via e-post

Du kan välja att dela länken till en föreskrift via e-post eller genom att kopiera den. Använd då de knappar som finns under respektive föreskrift i träfflistan. Knappen Dela går att fälla ut genom att klicka på den. Du får då valen E-post eller Kopiera. När du väljer att dela så delar du den adressen till den föreskrift som är aktuell vid tillfället man delar. Länken uppdateras inte om föreskriften ersätts med en annan.

Lägga till bokmärke i webbläsaren

Om du vill lägga till ett bokmärke till en föreskrift i din webbläsare så kopierar du länken under Dela-knappen. Du måste sedan skapa upp ett nytt bokmärke manuellt och klistra in den kopierade länken i dialogrutan. Du kan inte klistra in den i webbläsarens adressfönster och spara ner som favorit.

Bilder på knappen Dela

Bild på delaknapp
Bild utfällt delaknapp

Senast granskad: 2023-07-03

Till toppen