CITES-tillstånd för import

Här kan du söka CITES-tillstånd för import från länder utanför EU. Kravet på ett sådant CITES-tillstånd gäller för A- och B-listade växt- och djurarter, och för produkter av dessa arter.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Viktigt att veta om din ansökan

Läs detta innan du ansöker

 • Läs om vad som gäller för CITES-tillstånd under Mer om CITES. Där står bland annat hur du tar reda på vilka arter som är A- och B-listade och hur du tar reda på det vetenskapliga namnet (latinska namnet) som du behöver ange i ansökan.
 • Ha tillgång till din e-legitimation. Om du är utländsk medborgare kan du ansöka utan e-legitimation men då finns inte alla funktioner med i e-tjänsten.
 • Ha tillgång till en kopia av exporttillståndet eller återexporttillståndet från exportlandet (det vill säga avsändarlandet utanför EU), bilder och andra bilagor elektroniskt. Du kommer att behöva ladda upp dem i e-tjänsten.
 • Om du ska söka CITES-tillstånd för flera exemplar så kan du göra en enda ansökan för alla dessa. Detta gäller bara om du söker tillstånd för upp till sju arter och under förutsättning att alla exemplar i din ansökan ska importeras vid samma tillfälle och från samma land.
 • Om du har flera olika exemplar av olika arter, med olika ursprung och med olika exporttillstånd eller återexporttillstånd, bör du förbereda ansökan innan du loggar in i e-tjänsten. Gruppera och anteckna vilka exemplar som hör till samma art, har samma ursprungsland, samma ursprungsbeteckning och hör ihop med samma exporttillstånd.
 • I e-tjänsten kan du göra flera ansökningar vid samma tillfälle och skicka in dem tillsammans.
 • För A-listade vilda djur och produkter från dem krävs det att Jordbruksverket utfärdar ett importtillstånd på förhand, ett förhandstillstånd, för att det land du ska importera från ska kunna utfärda ett exporttillstånd.
 • Ansökningsavgiften är 1 100 kronor. Den betalar du i sista skedet av din ansökan och du betalar med Visa eller Mastercard. Om du betalar med kort måste du först se till att du har öppnat ditt kort för internetköp. Du kan också betala via internetbanken (SEB, Handelsbanken, Swedbank eller Nordea). Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).
 • Ett importtillstånd är bara giltigt om du har ett motsvarande giltigt export- eller återexporttillstånd från det land du importerar från. Tänk på att vissa länders tillstånd enbart är giltiga i tre månader. Kolla alltid giltighetstiden på export- eller återexporttillståndet innan du skickar in din importansökan. Om giltighetstiden är på väg att gå ut så måste du få ett nytt export­tillstånd eller återexporttillstånd som du kan bifoga till din importansökan.

Läs detta när du ansöker

 • I e-tjänsten finns ordet ”exemplar” och med det menar vi ett djur, en växt eller en produkt som är tillverkad av eller innehåller delar av djur eller växter.
 • Om du ofta gör samma typ av ansökningar kan du välja att spara en mall i e-tjänsten. En mall är dina sparade uppgifter från en av dina tidigare ansökningar. För att kunna spara en mall måste du logga in med e-legitimation.
 • Du ska bifoga kopia på CITES-tillstånd för export eller återexport från avsändarlandet.

Det finns fler saker du behöver tänka på för att din ansökan ska innehålla alla nödvändiga uppgifter. Läs mer här:

Läs detta när du har ansökt

 • Om din ansökan innehåller alla uppgifter som vi behöver är handläggningstiden cirka 30 dagar. Den kan bli längre om vi behöver kompletteringar i ditt ärende. Vi arbetar så snabbt det går för att ansökningarna ska bli klara så fort som möjligt.
 • Vi skickar oftast ansökningarna på remiss till Naturvårdsverket som ska yttra sig om artens bevarandestatus. Ibland behöver Jordbruksverket eller Naturvårdsverket samråda med andra myndigheter i Sverige eller i andra länder. Då kan handläggningstiden också bli längre än en månad.
 • Ett CITES-tillstånd från Jordbruksverket gäller normalt i sex månader från och med det datum vi utfärdar det. Under dessa sex månader är tillståndet giltigt vid ett tillfälle, sedan är det förbrukat och kan inte användas igen.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Om du är utländsk medborgare kan du ansöka utan e-legitimation men då finns inte alla funktioner med i e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast uppdaterad: 2023-12-28

Till toppen