Så behandlar vi dina personuppgifter

För att du ska känna dig trygg med hur vi på Jordbruksverket behandlar dina personuppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Jordbruksverket har tekniska system, regler och rutiner som ska säkerställa att vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. De behandlingar vi gör av personuppgifter ska vara lagliga och korrekta. När uppgifterna samlas in måste vi informera dig om varför vi behöver dina uppgifter, hur vi behandlar dem och om de sprids vidare. Vi får inte samla in mer uppgifter än vad som behövs för ändamålet. Personuppgifterna ska skyddas mot oavsiktlig eller avsiktlig förlust, förstöring eller skada eller mot otillåten behandling.

Det huvudsakliga syftet med denna lagstiftning är att skydda människors rätt till skydd av sina personuppgifter och skydd av privatlivet.

I anslutning till våra e‑tjänster, blanketter och formulär har vi informerat om ändamål och hur vi behandlar de personuppgifter du lämnar där.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på något sätt kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn, personnummer eller IP-adress. Men det är också bilder, filmer och ljudupptagningar där du medverkar och kan identifieras. Likaså egendom som kan kopplas till dig som person.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Jordbruksverket är personuppgiftsansvarig. Vi behandlar dina uppgifter elektroniskt och lagrar dem i enlighet med vad som gäller för myndighetens arkivhantering. Detta innebär normalt att uppgifterna sparas för all framtid.

Jordbruksverket har inte rätt att sälja personuppgifter ur registren, men lämnar uppgifterna till andra myndigheter i enlighet med vad som följer av lag eller förordning. Uppgifter överförs inte till utlandet om det inte är i enlighet med förordningar, direktiv eller beslut från EU samt överenskommelser med andra stater eller internationella organisationer.

Som myndighet följer vi även den svenska offentlighetsprincipen när någon begär ut uppgifter från oss.

Jordbruksverkets system har organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Det finns t.ex. åtkomstskydd genom att dataservrar är placerade i särskilda låsta utrymmen samt att enskilda anställda enbart har tillgång till de uppgifter som krävs för tjänsten. Samtliga system har skydd mot obehörig åtkomst via Internet. Arbetet med skydd för information inklusive personuppgifter baseras på internationell standard för informationssäkerhet. Jordbruksverket har certifiering för ISO 27001.

Det här är dina rättigheter

Du kan kontakta Jordbruksverkets för att få reda på vilka uppgifter myndigheten har lagrat om dig. Du har också rätt att få reda på varför vi har sparat uppgifterna och om vi har lämnat dem vidare till tredjepart.

Du kan kontakta vår kundtjänst och begära att få dina personuppgifter skickade per post eller e‑post. För din säkerhet skickas informationen endast till din folkbokföringsadress eller till den e‑postadress som finns registrerad av dig i vårt kundsystem. Säkerhetsbedömning görs innan uppgifter skickas med e-post.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen. Du har också i vissa fall rätt att göra invändningar eller begära överföring eller radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att ta kontakt med vår kundtjänst. Jordbruksverket är i vissa fall skyldig enligt lag eller förordning att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt detta.

Kontakta oss

Du har rätt att vända dig till Integritetsskydds­myndigheten med en anmälan om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Jordbruksverkets dataskyddsombud kan nås via e‑post.

Senast granskad: 2023-06-26

Till toppen