Tillgänglighet för e‑tjänster framtagna av extern leverantör

Jordbruksverket står bakom de e-tjänster som är framtagna av en extern leverantör. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda dem. Här beskriver vi hur e-tjänsterna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är e‑tjänsterna?

Vår bedömning är att e‑tjänsterna framtagna av vår externa leverantör är tillgängliga och förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e‑tjänsterna?

Om du behöver använda e‑tjänsterna och du inte tycker att de är tillgängliga för dig, kan du meddela oss. Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem. Meddela vilken sida eller funktion det är som du har problem med.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Rapportera brister i e‑tjänsterna

Vi arbetar löpande med att förbättra e‑tjänsternas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkravet, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webb­tillgänglighet eller din begäran om tillgänglig­görande av innehåll kan du anmäla detta till DIGG.

Hur vi testat e‑tjänsterna

För våra e‑tjänster har vi låtit en extern leverantör genomföra en oberoende granskning. Den externa granskningen genomfördes via leverantörens egen gransknings­­tjänst.

Jordbruksverket arbetar löpande med förbättring av den digitala tillgängligheten genom kompetens­­höjande insatser, framtagna rutiner, checklistor och stöd. Vi har med oss EN 301 549 vid upphandling och kravställning, involverar våra kunder i utvecklings­­processen och samarbetar med funktions­hinder­­rörelsen.

Den senaste oberoende granskningen gjordes den 12 december 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast 16 augusti 2023.

Senast granskad: 2023-08-16

Till toppen