Begär ut material eller rapportera brister i tillgänglighet

Om du behöver innehåll från jordbruksverket.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du begära ut material.

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkravet, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem. Meddela vilken sida eller funktion det är som du har problem med.


Skriv in för- och efternamn

Skriv in din e-postadress

Här kan du meddela oss om det är något som du uppfattar som inte tillgänglighetsanpassat på vår webbplats. Du kan också här begära ut materialet i ett tillgängligt format.

Senast granskad: 2022-01-21