Logotyp Jordbruksverket

Mått i stall och andra byggnader för nötkreatur

Om det inte står något annat är måtten minsta tillåtna mått och centrummått för normal inredning.

Har du ekologiska nötkreatur eller funderar på att ställa om till ekologisk djurhållning? Då ska du även följa EU:s regler för ekologisk produktion.

Mått för kalvningsboxar

Mått för kalvningsboxar


Minsta area

Kortaste sida

Ensambox

9 m²

3 m

Ensambox på båspall för uppbundna djur

8 m²

minsta bås­bredd x 2

Gruppbox för högst 3 kor

8 m²/ko

3 m

Gruppbox för minst 4 kor eller fler

8 m²/ko

5 m


Mått för ensamboxar och hyddor för kalvar

Minsta utrymme vid individuell hållning i box eller hydda


Högsta vikt

Längd

Bredd

Kalvar

60 kg

1,2 m

1,0 m

Kalvar

90 kg

1,4 m

1,1 m


Vid individuell hållning i hydda ska kalven ha ständig tillgång till yta utomhus.

Minsta yta utomhus vid individuell hållning av kalvar i hydda


Högsta vikt

Längd

Bredd

Kalvar

60 kg

1,2 m

1,0 m

Kalvar

90 kg

1,4 m

1,1 m


Mått för gemensamboxar

Minsta utrymme i en gemensambox utan liggbås eller foderliggbås


Högsta vikt

Boxar med enbart gödsel­­­dränerande golvBoxar med enbart rörliga golv
Övriga boxar, ligg­area [3] [4]Övriga boxar, total­area [4]


Kalvar

60 kg


1,5 m² per djur

1 m² per djur

1,5 m² per djur

Kalvar

90 kg

1,5 m² per djur

1,5 m² per djur

1,2 m² per djur

1,7 m² per djur

Kalvar

150 kg

1,5 m² per djur

1,5 m² per djur

1,5 m² per djur

2,2 m² per djur

Kalvar och ungdjur

250 kg

1,8 m² per djur

1,8 m² per djur

2 m² per djur

2,9 m² per djur

Ungdjur

400 kg

1,9 m² per djur


2,6 m² per djur

3,7 m² per djur

Ungdjur

600 kg

2,3 m² per djur


3,1 m² per djur

4,4 m² per djur

Ungdjur

> 600 kg

2,6 m² per djur


3,4 m² per djur

4,8 m² per djur

Dikor [1] och sinkor
3,4 m² per djur [2]

4,8 m² per djur

Mjölk­kor och amkor [1]
6 m² per djur [2]

8,5 m² per djur


[1] Inklusive kalvar upp till 3 månaders ålder.
[2] Exklusive utrymme för kalvgömma.
[3] Avser även minsta utrymme i ligghall utan utfodring.
[4] Avser även minsta utrymme i ligghall med utfodring.

Mått för ligghallar

Minsta utrymme i ligghall


Högsta vikt

Utrymme i ligghall, liggarea [4]

Utrymme i ligghall, totalarea [5]

Kalvgömma [1]


0,9 m²/djur

0,9 m²/djur

Kalvar

60 kg

1 m²/djur

1,5 m²/djur


90 kg

1,2 m²/djur

1,7 m²/djur


150 kg

1,5 m²/djur

2,2 m²/djur

Ungdjur

250

2 m²/djur

2,9 m²/djur


400

2,6 m²/djur

3,7 m²/djur


600

3,1 m²/djur

4,4 m²/djur


> 600

3,4 m²/djur

4,8 m²/djur

Dikor [2] och sinkor


3,4 m²/djur [3]

4,8 m²/djur

Mjölkkor och amkor [2]


6 m²/djur [3]

8,5 m²/djur


1) Utrymme för kalvar upp till 3 månaders ålder som hålls ihop med amkor eller dikor i lösdriftsstallar.
2) Inklusive kalvar upp till 3 månaders ålder.
3) Exklusive utrymme för kalvgömma.
4) Minsta utrymme i ligghall utan utfodring.
5) Minsta utrymme i ligghall med utfodring.

Mått för bås

Minsta utrymme i bås


Högsta vikt

Lång­bås, ligg­bås²


Kort­bås¹, foder­liggbås, fångbås


Ätbås


Kalvar³

60 kg

1,2 m x 0,6 mKalvar³

90 kg

1,4 m x 0,65 m

1,1 m x 0,65 m


Kalvar³

150 kg

1,5 m x 0,8 m

1,2 m x 0,8 m


Ungdjur

250 kg

1,7 m x 0,9 m

1,3 m x 0,9 m


Ungdjur

400 kg

1,9 m x 1 m

1,5 m x 1 m


Ungdjur

600 kg

2 m x 1,1 m

1,6 m x 1,1 m


Ungdjur

>600 kg

2,1 m x 1,2 m

1,7 m x 1,2 m


Vuxna djur

400 kg

1,9 m x 1 m

1,5 m x 1 m


Vuxna djur

500 kg

2 m x 1,1 m

1,6 m x 1,1 m


Vuxna djur

650 kg

2,2 m x 1,2 m

1,7 m x 1,2 m

1,6 m x 0,8 m

Vuxna djur

>650 kg

2,3 m x 1,25 m

1,8 m x 1,25 m

1,65 m x 0,8 m

¹ För kortbås med begränsning framåt, så kallat mellanbås, ska avståndet mellan begränsningen på foderbordet och båspallens bakkant, som du ska mäta 1 meter över båspallen, vara lika med båslängden för långbås.
² Båset ska vara 0,30 meter längre om båsavskiljaren eller frontväggen hindrar djuret från att föra huvudet åt sidan eller framåt när det reser sig.
³ Kalvar får inte hållas bundna.

Minsta gångbredd i lösdriftsstallar

Minsta gångbredd i lösdriftsstallar


Vuxna djur ≤ 25 djur/grupp

Vuxna djur > 25 djur/grupp

Ungdjur ≤ 250 kg

Ungdjur > 250 kg

Gång mellan liggbåsrad och vägg samt mellan ätbåsrad och vägg¹

1,8 m

2 m

1,4 m

1,8 m

Gång mellan två liggbåsrader samt mellan liggbåsrad och ätbåsrad

2 m

2,2 m

1,5 m

1,9 m

Gång mellan foderbord och vägg¹ samt mellan liggbåsrad och foderbord

2,8 m

3 m

2,1 m

2,5 m

¹ Som vägg räknas också avgränsning mot djupströbädd.

  • Gångar får inte vara så smala att djuren riskerar att fastna.

Tvärgångar genom liggbåsrader

  • Tvärgångar genom liggbåsrader bör för vuxna djur vara 0,9 meter om djuren inte ska gå i bredd och minst 1,6 meter om djuren ska gå i bredd.
  • För ungdjur som inte ska gå i bredd bör tvärgångarna vara 0,6–0,7 meter för djur som väger högst 250 kilo och 0,7–0,8 meter för djur som väger över 250 kilo.
  • Tvärgångarna ska du placera så att återvändsgångar undviks.

Dränerade golv

Mått för dränerade golv


Djurkategori

Högsta vikt

Största spaltöppning

Största andel öppning²

Gödsel­dränerande golv¹

Kalvar

90 kg

25 mm

28 %


Ungdjur

400 kg

30 mm

28 %


Ungdjur

> 400 kg

35 mm

28 %


Vuxna djur


35 mm

28 %

Gödseldränerande gummi­spaltgolv i bås¹30 mm

36 %

Urindränerande golv

Alla


15 mm

35 %


¹ Om du har spaltgolv i bås ska stavarna placeras vinkelrät mot båsets längdriktning.

² För dränerande spaltgolvskassetter av betong får du inte räkna med material som förbinder stavarna vid beräkning av andelen öppning.

Författningar

Söker efter 2019:18