Logotyp Jordbruksverket

Stöd vid val av avlivningsmetod för möss

Avlivning av försöksdjur riskerar att orsaka ett stort lidande om man inte utför proceduren på rätt sätt. Sveriges 3R-center har tagit fram ett material att använda som stöd vid val av metod för bedövning, avlivning och kontroll av död hos möss.

Två svarta möss sitter i kupade händer. Händerna har orange handskar.

Materialet omfattar alla godkända metoder för bedövning, avlivning och kontroll av död hos möss. I varje avsnitt finns rekommendationer som är baserade på vetenskaplig litteratur och erfarenheter som vi har samlat in från verksamheter som arbetar med möss som försöksdjur i Sverige.

Materialet är avsett för alla som arbetar med möss som försöksdjur.