Logotyp Jordbruksverket

Goda exempel på att förfina djurförsök

Det pågår mycket bra arbete med att förfina djurförsök i svenska verksamheter. Sveriges 3R-center har samlat in och sammanställt goda exempel på förfining (refinement) runtom i landet.

Sveriges 3R-center har under en längre tid arbetat med att samla in och sammanställa goda exempel på förfining av djurförsök genom att besöka och samtala med frivilliga representanter från olika verksamheter med försöksdjur i Sverige. Sammanställningen syftar till att sprida konkreta exempel på förfining som kan göras för olika slags försöksdjur och vår förhoppning är att materialet ska främja och inspirera arbetet med att förfina djurförsök.

Vi har strävat efter att skapa en bredd av exempel, både vad gäller djurslag och område. Alla verksamheter som medverkar har godkänt texterna och gett sitt samtycke till att vi publicerar deras kontaktuppgifter.

Materialet riktar sig till alla som arbetar med försöksdjur i Sverige, så som veterinärer, djurtekniker, djurskyddsorgan, föreståndare och ledamöter i djurförsöksetiska nämnder.

Har du själv ett exempel på förfining?

Materialet är tänkt att uppdateras kontinuerligt med nya goda exempel. Om du vill bidra med ett exempel, kan du kontakta oss via e-post.