Logotyp Jordbruksverket

Diskussionsmaterial för att arbeta med Culture of Care (omsorgskultur)

Sveriges 3R-center har tagit fram ett diskussionsmaterial för att främja Culture of Care i verksamheter med försöksdjur.

Culture of Care är ett begrepp som syftar till att en verksamhet ska präglas av hänsyn och omtanke. I en verksamhet med försöksdjur gäller detta både mellan kollegor och till djuren. Det handlar om att skapa ett positivt arbetsklimat där alla känner sig respekterade och välkomna.

Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till detta inom verksamheter med försöksdjur eftersom vårdgivande yrken, vare sig det handlar om människor eller djur, ofta kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande för de som jobbar med det.

Diskussionsmaterial att använda på arbetsplatsen

På uppdrag av Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål har 3R‑centret tagit fram ett diskussionsmaterial för att främja Culture of Care i verksamheter med försöksdjur.

Diskussionsmaterialet tar upp olika situationer och konflikter som kan uppstå i en verksamhet. Materialet är tänkt att bidra till reflektion och utbyte av idéer och erfarenheter mellan medarbetare.

Om du har frågor om diskussionsmaterialet eller andra funderingar är du välkommen att kontakta Sveriges 3R‑center.