Logotyp Jordbruksverket

E-tjänsten Mina undersökningar

I e-tjänsten kan du delta i de undersökningar Jordbruksverkets statistikenhet skickar ut.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Jordbruksverkets statistikenhet genomför varje år en rad undersökningar där vi samlar in uppgifter från våra kunder, företag och samarbetspartner. Om du har fått ett brev från Jordbruksverket om att delta i en undersökning via Mina undersökningar är det denna e‑tjänst du ska använda.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Den person som undersökningen är skickad till kan logga in med e‑legitimation.
Du kan då se tidigare undersökningar som du har skickat in med start från och med 2019.

Är du juridisk person eller inte har någon e‑legitimation loggar du in med det användarnamn och lösenord som du hittar i det material som du fått från Jordbruksverket. Observera att fullmakter som gäller för andra ändamål på Jordbruksverket inte gäller för Mina undersökningar.

Om du loggar in med användarnamn och lösenord kommer du inte se dina tidigare undersökningar.

Sekretess­bestämmelser

De uppgifter Jordbruksverket samlar in med stöd av lag (2001:99) om den officiella statistiken skyddas hos myndigheten av absolut sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, så kallad statistik­sekretess. Från denna absoluta sekretess finns ett fåtal undantag, bland annat kan uppgifter lämnas ut för forsknings­ändamål om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående inte lider skada eller men. När uppgifter från Jordbruksverkets statistik­verksamhet lämnas ut för forsknings­ändamål till en annan myndighet överförs statistik­sekretessen med stöd av 11 kap. 3 § OSL till mottagande myndighet, förutsatt att uppgifterna inte omfattas av någon annan sekretess­bestämmelse hos den mottagande myndigheten, se 11 kap. 8 § OSL. Av 2 kap. 1 § OSL följer att det är förbjudet för såväl myndigheter som vissa personer (som har tystnadsplikt) att röja uppgifter som är sekretessbelagda.

Behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighets­utövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU‑lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Kontakta oss om du har frågor

Behöver du hjälp med att logga in eller med att fylla i undersökningen är du välkommen att kontakta oss på statistikenheten.