Logotyp Jordbruksverket

E-tjänsten Skolmjölk

I e-tjänsten Skolmjölk kan du som företräder en skola skicka in föranmälan eller ansöka om utbetalning för skolmjölksstöd.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du behöver anmäla dig

För att du kunna söka skolmjölksstödet behöver du registreras som stödsökare och som användare av e-tjänsten.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Du behöver inte vara orolig för att använda din egen e-legitimation när du söker skolmjölksstödet. E-legitimationen motsvarar helt enkelt bara din underskrift på ett papper.

Tips om du får problem

Här finns tips på vad du kan göra om någon av de här problemen dyker upp. 

Meddelande visas: Fullmakt saknas för någon organisation i systemet

Du har troligtvis missat att anmäla dig till e-tjänsten. Det gör du via blanketten ovan.

Meddelande visas: Internt fel

Prova att logga ut och gå in i e‑tjänsten igen. Ibland är det tillfälliga störningar i systemet. Om felet är kvar när du har startat om – mejla oss på skolmjolk@jordbruksverket.se eller ring kundtjänst på telefon 0771‑223 223.

Vissa fält är gråmarkerade och det går inte att skriva i dessa fält

På anmälningsblanketten kan du välja olika behörigheter som styr hur mycket du kan göra i tjänsten. Om vissa fält och knappar är spärrade så har du inte den rätta behörigheten för att kunna arbeta i dem.

Mer om skolmjölksstödet

På sidan om skolmjölksstödet kan du läsa mer om vilka som kan få stödet, när du ska söka utbetalning och skicka in föranmälan samt vad du behöver bifoga i ansökan.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i anmälan för ändamålen registrera och hantera uppgifter för beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.