Logotyp Jordbruksverket

Sök mottagare av stöd inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Här finns information om vilka som fått stöd från havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027. Alla medlemsländer i EU ska publicera de här uppgifter på en nationell webbplats. Syftet är att visa hur pengarna används.

I dokumentet nedan finns uppgifter om vilka som har fått stöd från europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden mellan 2021 och 2027, bland annat

  • en kort beskrivning av projektet
  • projektets start- och slutdatum
  • stödnivå
  • beviljat stöd.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i e-tjänsten för projektstöd, investerings­stöd och företagsstöd för ändamålen beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du kanske också är intresserad av det här