Logotyp Jordbruksverket

Sök mottagare av stöd inom havs- och fiskeriprogrammet 2014‑2020

I dokumentet på denna sida finns det information om vilka som fått stöd från havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

Beviljade och utbetalade stöd i havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020

I dokumentet finns uppgifter om vilka som har fått stöd från europeiska havs- och fiskerifonden mellan 2014 och 2020. I listan finns information om

  • vem som har beviljats stöd
  • en kort beskrivning av projektet
  • start- och slutdatum för projektet
  • totala stödberättigade kostnader
  • den summa av stödet som är EU-stöd.

Alla medlemsstater ska publicera uppgifter om dem som får stöd från havs- och fiskeriprogrammet på en nationell webbplats. Syftet är att visa hur pengarna används.

Tre ansökningar (journalnummer 2016-8236, 2019-3511 och 2020-1459) har krävts tillbaka eller avslagits på grund av att den som sökt stödet begått en allvarlig överträdelse av EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i e-tjänsten för projekt- och företagsstöd för ändamålen beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du kanske också är intresserad av det här