Logotyp Jordbruksverket

Sök mottagare av stöd inom landsbygdsfonden och garantifonden

I denna databas finns det information om vilka som fått stöd som finansierats av landsbygdsfonden och garantifonden. Det gäller bland annat stöd i landsbygdsprogrammet och jordbrukarstöd.

Sök- och sorteringstips

Om du klickar på knappen Sök utan att fylla i något sökbegrepp så kommer du att få ett resultat som innehåller alla som fått stöd för aktuellt räkenskapsår.

Vill du att resultatet sorteras så att de som fått de högsta beloppen står överst så klickar du på kolumnrubriken ”Belopp (SEK)” i resultatlistan så sorteras listan. Vill du sortera på ett annat begrepp, till exempel kommun eller postort, så klickar du på motsvarande kolumnrubrik.

Innehållet i databasen

Databasen innehåller information om de fysiska och juridiska personer som fått stöd från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling under de senaste två räkenskapsåren.

Alla medlemsstater ska publicera uppgifter om dem som får stöd ur jordbruksfonderna på en nationell webbplats. Syftet är att visa hur pengarna används.

Stöden är uppdelade enligt EU-kommissionen kategorisering som finns i bilaga IX i genom­förandeförordningen.

Jordbruksverket och andra myndigheter och organisationer finns med i listan på dem som fått stöd. Det beror på att kostnader för kompetensutveckling som dessa genomför för olika grupper betalas med pengar från landsbygdsprogrammet.

Vi publicerar uppgifterna senast den 31 maj året efter att räkenskapsåret avslutats.

Stödbeloppen

Det stödbelopp som finns i databasen är nettobelopp, det vill säga utbetalningar minus inbetalningar. Inbetalningar kan till exempel bero på återkrav.

Om den som fått stöd mottagit över 1 250 euro så presenteras personen med namn. Om beloppet är under 1 250 euro så presenteras personen med en kod. Detta gäller även personer med skyddad identitet som fått stöd.

Redovisningen av belopp görs det kalenderår betalningen görs, oavsett vilket stödår betalningen gäller.

I beloppen ingår både stöd som EU finansierar och stöd som har svensk medfinansiering, till exempel miljöersättningar och projekt- och företagsstöd. Däremot ingår inte stöd som Sverige helt och hållet finansierar.

Beloppen stämmer inte med kontrolluppgifterna från Jordbruksverket eftersom publiceringen i databasen utgår från EU:s räkenskapsår. I kontrolluppgifterna finns istället de utbetalningar som är gjorda under kalenderåret. De belopp som finns i kontrolluppgifterna är dessutom inte justerade enligt eventuella inbetalningar.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i e-tjänsten för projekt- och företagsstöd och i SAM-ansökan för ändamålen beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Kontakta oss

Om du vill veta mer eller har frågor, kontakta oss via mejl.

Du kanske också är intresserad av det här