Logotyp Jordbruksverket

Sök mottagare av stöd inom lokalt ledd utveckling

I dokumenten på denna sida finns det information om vilka som fått stöd för projekt inom lokalt ledd utveckling från regionalfonden och socialfonden 2014–2020. Via länkarna når du uppgifter om de som fått stöd inom lokalt ledd utveckling från landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden.

Om uppgifterna i dokumenten och databasen

I dokumenten och databasen finns uppgifter om de som fått stöd. Vilka uppgifter som visas beror på vilken fond som finansierat stödet.

Alla medlemsstater ska publicera uppgifter om de som fått stöd inom lokalt ledd utveckling på en nationell webbplats. Syftet är att visa hur pengarna använts.

Regionalfonden

Socialfonden

Landsbygdsfonden

För att hitta projekt inom åtgärderna för lokalt ledd utveckling ska du välja alternativ IV/A.24, Stöd till lokal utveckling inom ramen för Leader (lokalt ledd utveckling) under Kategori. Välj räkenskapsår och kryssa i Landsbygdsfonden.

Havs- och fiskerifonden

För att hitta projekt inom åtgärderna för lokalt ledd utveckling ska du filtrera listan på Unionsprioritering 4 (UP4).

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i e-tjänsten för projekt- och företagsstöd och SAM-ansökan för ändamålen beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du kanske också är intresserad av det här