Logotyp Jordbruksverket

Webb-LAG – systemstöd för lokalt ledd utveckling

Här kan du som är ordförande i föreningens styrelse (LAG) eller arbetar på leaderkontor få tillgång till system för att kunna få information samt handlägga ansökningar inom lokalt ledd utveckling.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Webb-LAG ger tillgång till IT-system

Genom denna e-tjänst får du tillgång till dessa system:

 • FLIT
 • LADAN
 • KUNDAKT
 • Handläggarstöd för stödadministration.

Så ansöker du om behörighet

För att arbeta i Jordbruksverkets IT-system krävs en särskild behörighet. Du som arbetar på ett leaderkontor och behöver systemen för att utföra ditt arbete kan söka behörighet. Om det behövs kan även ordföranden för LAG få behörighet att komma in i systemen.

Behörigheten får du av enheten för lokalt ledd utveckling.

En behörighetsansvarig på varje leaderområde behöver skicka in följande dokument:

Dokumenten mejlar du till enheten för lokalt ledd utveckling.

Ditt leaderområde måste ha fått startbeslut för att kunna få behörighet.

Olika typer av behörighet

Det finns olika typer av behörigheter till FLIT. Du som ska handlägga ansökningar ska ha
behörigheten FLIT LLU handläggning. Den som behöver kunna titta ska ha behörigheten
FLIT LLU titta. Ordförande för LAG kan få denna typ av behörighet om det behövs. BLIS, utvärderingssystemet är ännu inte igång för lokalt ledd utveckling men kan sökas redan nu, vi kompletterar behörigheten när systemet är igång.

Behörighetsansvarig för varje leaderområde måste meddela när någon person inte längre ska ha kvar sin behörighet.

Inloggning och lösenord

När du loggar in i IT-systemen använder du det användarnamn som du får skickat till dig via e-post och ditt lösenord som kommer separat via ett vanligt brev till din folkbokföringsadress. Lösenordet är ett engångslösenord som vid första inloggningen måste bytas ut till ett eget lösenord som du ska spara och använda i fortsättningen.

Det är viktigt att skilja på lösenord och SMS-lösenord

När du har loggat in i systemet kan du även välja att logga in via ett lösenord som skickas till dig via SMS. Vid varje inloggning får du då ett nytt SMS-lösenord skickat till din mobiltelefon.

Användarmanual

Här kan du läsa vad du behöver för att det ska fungera när du arbetar i våra system.

Systemkrav för tillgång till Jordbruksverkets system

För att det ska fungera bra att arbeta i våra system behöver vi ställa krav på din utrustning:

 • Använd Chrome som webbläsare när du kör Kundakt och Flit.
 • Du behöver ha Java installerat på din dator. Version 6.26 eller högre.
 • Du behöver Windows 7 eller högre installerat.
 • Du behöver Office 2010 eller högre installerat.
 • Du måste tillåta popup-fönster.
 • Installera inte Google toolbar eller liknande.
 • Intern brandvägg eller antivirusprogram med intern brandvägg behöver vara korrekt konfigurerade.

Kontakta oss

Om du har generella frågor om handläggning kan du mejla enheten för lokalt ledd utveckling.

Om föreningens styrelse (LAG) vill ändra i sin utvecklingsstrategi eller begära omfördelning i leaderområdets egna budget ska du mejla programledningen för lokalt ledd utveckling.

Om du har problem med handläggning

Om du har problem med att handlägga i systemet ska du rapportera felet med hjälp av det formulär som finns på LADAN.