Logotyp Jordbruksverket

OrganicXseeds – databasen för ekologiskt utsäde

OrganicXseeds är den officiella svenska databasen där du kan söka efter tillgängligt ekologiskt utsäde.

Starta databasen OrganicXseeds

Du som odlar ekologiskt ska i stort sett alltid använda utsäde, plantor och annat förökningsmaterial som är ekologiskt. I organicXseeds får du information om vad som gäller för den art eller sort du vill odla.

Ansök om individuellt undantag

Om du vill använda icke-ekologiskt utsäde måste du i de flesta fall ansöka om individuellt undantag. Det gäller exempelvis om det ekologiska utsädet tagit slut eller du vill odla en annan sort än de sorter som är registrerade i OrganicXseeds.

Du ansöker om undantag genom att registrera ett användarkonto i OrganicXseeds och logga in i databasen. Det är ditt kontrollorgan som handlägger ansökan. Kontrollorganet tar betalt för handläggningen.

I Vägledning för odlare finns information om hur du söker efter ekologiskt utsäde och hur du gör för att ansöka om undantag.

För dig som ska odla matpotatis

För att du ska få undantag för att odla icke-ekologiskt utsäde av matpotatis måste samtliga tre punkter vara uppfyllda:

  • Du måste ha beställt utsäde för att odla på minst 10 procent av arealen 2022.
  • Du måste ha beställt utsädet senast en månad före leverans.
  • Säljaren ska bekräfta skriftligt att du har beställt utsädet.

Om du inte uppfyller kraven kan du inte få undantag för att använda icke-ekologiskt utsäde.

Grödgrupper med sortkrav

För vissa arter finns det grödgrupper med sortkrav. Det innebär att du måste använda ekologiskt utsäde om du ska odla några av de sorterna som finns i grödgruppen med sortkrav. Om du ska odla en annan sort får du använda icke-ekologiskt kemiskt obetat utsäde utan att ansöka om individuellt undantag.

Grödgrupper med generellt undantag

För vissa arter och grödgrupper gäller generellt undantag. För dessa arter och grödgrupper får du använda icke-ekologiskt kemiskt obetat utsäde utan att ansöka om individuellt undantag.

Mer information om ekologisk odling