Logotyp Jordbruksverket

Svenska sortlistan

I den Svenska sortlistan kan du söka efter växtsorter och växtförädlarrätter.

E-tjänsten Svenska sortlistan är inte fullständig

E-tjänsten Svenska sortlistan är under utveckling. Under en övergångsperiod kommer vi därför att fortsätta meddela olika växtsortansökningar och förändringar av sortlistan och växtförädlarrätter i växtsortmeddelanden.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på

  • ansökningar om intagning av sorter i sortlistan,
  • ansökningar om att registrera växtförädlarrätter, och
  • sortbenämningar.

Du behöver lämna synpunkterna inom 2 månader efter publiceringsdatum.