Djurskyddet i Sverige

Djur ska må bra, både fysiskt och psykiskt. Det är det vi menar med god djurvälfärd. Det är den som äger, sköter eller hanterar djur som ansvarar för att djuren har det bra. I jämförelse med de flesta andra länder har vi i Sverige strängare djurskyddskrav för att säkra att djurens behov tillgodoses.

För att kunna arbeta på ett bra sätt med djurskydd har vi tagit fram en djurskyddsstrategi som vårt arbete utgår ifrån.

Liggande bild:

Kvadratisk bild:

Kvadratisk testbild i blått, grönt och brunt med en ikon av en bildsymbol. Symbolen visar ett berg med en sol. Bilden innehåller texten "Testbild".