Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksverkets författningssamling

Jordbruksverkets författningssamling (SJVFS) innehåller alla föreskrifter och allmänna råd utgivna av Jordbruksverket eller tidigare myndigheter med motsvarande ansvar.

Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter. Jordbruksverket ger ut föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande. Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur du tillämpar en föreskrift.

Jordbruksverkets författningssamling (SJVFS) innehåller alla föreskrifter och allmänna råd utgivna av Jordbruksverket eller tidigare myndigheter med motsvarande ansvar. Nya läggs ut samma dag som de kommer från trycket.

Utgivare för författningssamlingen är chefsjuristen.

Sök bland våra föreskrifter och allmänna råd

Du kan söka bland våra föreskrifter och allmänna råd i vår sökfunktion. Där hittar du även tidigare ändringar av dem. I sökfunktionen hittar du också alla upphävda föreskrifter och allmänna råd från 2012 och framåt, samt vissa äldre upphävda föreskrifter.

Sök i vår författningssamling

I vår veterinära författningshandbok kan du söka föreskrifter i saknummerordning.

Äldre upphävda föreskrifter och allmänna råd

Upphävda föreskrifter och allmänna råd som du inte hittar du i sökfunktionen, kan du beställa i tryckt form.

Du kan även beställa en elektronisk version.

Föreskrifter från Fiskeriverket

Den 1 juli 2011 övergick en del av Fiskeriverkets verksamhet till Jordbruksverket. De föreskrifter som Fiskeriverket har utfärdat inom de områden Jordbruksverket tar över gäller tills vidare. Dessa föreskrifter från Fiskeriverket (FIFS) hittar du i Jordbruksverkets författningssamling.

Prenumerera på författningar

Du kan prenumerera på våra författningar via e-post eller i tryckt version. För att prenumerera via e-post fyller du i formuläret längst ner på sidan Författningar. Prenumerationen i tryckt version ligger i vår webbutik.

Kontakta oss

Om du har frågor kring vår författningssamling eller sökfunktion kan du mejla oss.