Anslagstavla för tillsatta jobb

Här kan du se vilka jobb som har blivit tillsatta på Jordbruksverket den senaste tiden. Du kan överklaga beslut om tillsatta jobb inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs här.

Titel

Diarienummer

Namn

Beslutet anslogs

EU-controller till avdelningen för utbetalande organ EU‑stöd

2.4.6-02530/2024

Albert Karlsson

2024-05-20

Överklaga beslut om tillsatta jobb

Om du inte får den tjänst som du har sökt och tycker att beslutet är fel, kan du överklaga beslutet. Det gör du skriftligen. För att få en anställning genom att överklaga beslutet behöver du kunna visa att du är mer kvalificerad för den aktuella tjänsten än personen som först fick den. I överklagandet ska du skriva:

  • namn, adress och telefonnummer
  • vilket beslut du överklagar
  • diarienummer
  • varför du tycker att beslutet ska ändras.

Din överklagan skickar du in antingen via post eller mejl till Jordbruksverket.
HR-enheten
Jordbruksverket
551 82 Jönköping.

För att ditt ärende ska prövas måste din överklagan ha kommit in till Jordbruksverket inom 3 veckor från den dag beslutet lades ut på vår webbplats. Vi skickar din överklagan till Statens överklagandenämnd som prövar ditt ärende. Det tar mellan en till tre månader.

Du kanske också är intresserad av det här

Till toppen