Så söker du jobb hos oss

Vad roligt att du är intresserad av att jobba på Jordbruksverket! Du söker våra tjänster genom vårt rekryterings­verktyg. För att vi ska anställa den som är mest lämpad för tjänsten har vi en så kallad kompetensbaserad rekryteringsprocess.

1. Registrera din ansökan

Det första steget när du söker jobb hos oss är att registrera din ansökan i vårt rekryterings­verktyg. Fyll i din ansökan noggrant. Ibland ber vi dig även att svara på några utvalda frågor i din ansökan. Svara gärna så utförligt som möjligt, så att vi får en tydlig bild av din kompetens.

Följ rekryterings­processen på vår webbplats

När ansökningstiden har gått ut kan du följa var vi är i processen genom sidan Pågående rekryteringar. Om du blir inbjuden till intervju kontaktar vi dig personligen. Alla som har sökt en tjänst får återkoppling när rekryteringen avslutas.

Vi rekryterar med kompetensen i fokus

Jordbruksverket använder en så kallad kompetensbaserad rekryteringsprocess i alla steg i rekryteringen. Det innebär att vi utgår från de kompetenser som krävs för att arbetsuppgifterna ska utföras på bästa sätt. På så sätt vill vi säkerställa att den mest kompetenta personen får jobbet – oavsett exempelvis kön, etnisk tillhörighet eller religion.

2. Gå på intervju

När vi har gjort det första urvalet bjuder vi in till intervju. Om du blir inbjuden till intervju innebär det att du är en av dem som bäst matchar kraven som vi ställer på tjänsten.

Du träffar oftast två personer vid intervjutillfället: den rekryterande chefen och en HR-partner. Under intervjun ställer vi frågor till dig för att se om du kommer att passa för tjänsten. Vi använder oss av strukturerade intervjuer med frågor där du får beskriva en situation och hur du har hanterat den. Det är en viktig del i den kompetensbaserade rekryteringsprocessen. Alla som vi intervjuar får samma frågor.

Kom ihåg att intervjun är lika mycket till för dig som för oss. Passa på att ställa frågor om jobbet och om oss som arbetsgivare, så att du får en helhetsbild av arbetsplatsen.

Hitta till intervjun

Din intervju kan antingen hållas digitalt via Skype eller fysiskt på plats på något av våra kontor. Det händer också att den första intervjun sker på Skype. Du får information om plats och tid av rekryteraren.

3. Gör ett arbetsprov

I rekryteringsprocessen kan det hända att vi ber dig göra ett arbetsprov. Det hjälper oss att bedöma din kompetens, samtidigt som du får testa på dina blivande arbetsuppgifter. Arbetsproven skiljer sig åt beroende på vilket jobb du söker. Du behöver inte förbereda något inför provet, utan du får instruktioner när det väl är dags.

4. Invänta vårt besked

Till sist fattar vi beslut om vem vi vill erbjuda jobbet. Det beslutar vi utifrån tjänstens krav och de arbetssökandes intervjuer, arbetsprover och referenser. Den person som vi tror kommer att passa bäst för tjänsten blir erbjuden jobbet.

Du får alltid veta hur det gått i rekryteringen, oavsett om du får jobbet eller inte. Vi publicerar alla våra tillsatta tjänster på vår webbplats.

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om hur rekryteringen fungerar på Jordbruksverket? Du är välkommen att kontakta oss på HR‑enheten.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2022-03-28