Logotyp Jordbruksverket

Antal ekologiska husdjur 2012

Sammanfattning

Jordbruksverket ger ut officiell statistik om odlad ekologisk areal och om ekologiska skördar. Vi arbetar med att utveckla den officiella statistiken över antal ekologiska djur på ett sådant sätt att djurantal och produktion blir jämförbara med officiell statistik över det totala djurantalet och den totala produktionen. I denna statistikrapport redovisar vi statistik över framför allt kor och får, där vi bedömer att jämförbarheten redan nu är stor.

Antalet ekologiska kor ökar

År 2012 uppgick antalet omställda ekologiska mjölkkor till 47 600 och antalet ekologiska am- och dikor till 63 900. Det innebär en ökning mellan åren 2011 och 2012 med 8 % respektive 13 %. De senaste fyra åren har antalet ekologiska mjölkkor ökat med 40 % eller 13 500 djur och antalet ekologiska am- och dikor har ökat med 21 000 djur eller 49 %. År 2012 fanns det flest ekologiska mjölkkor, 12 800 kor, i Västra Götalands län. Därefter följde Östergötlands- och Jönköpings län med strax över 4 000 mjölkkor vardera.

Antalet ekologiska am- och dikor var också det högst i Västra Götalands län med 14 100 kor år 2012. Därefter följde länen Östergötland, Värmland och Skåne. Det län där såväl antalet mjölkkor som am- och dikor ökat mest mellan åren 2011 och 2012 var Västra Götalands län där antalet mjölkkor ökade med 1 400 kor och antalet am- och dikor ökade med 1 100 kor.

Det är vanligast med ekologiska am- och dikor

Det är möjligt att jämföra antalet ekologiska kor med det totala antalet kor i den officiella statistiken. Jämförelsen visar att 14 % av mjölkkorna och 33 % av am- och dikorna var omställda till ekologisk produktion. Det är en ökning från år 2011 då motsvarande andelar var 13 % respektive 29 %.

Andelen ekologiska mjölkkor var högst i Örebro län där andelen ekologiska mjölkkor var 35 %. Andelen ekologiska am- och dikor var högst i Södermanlands län där andelen var 58 %. Södermanlands län följdes tätt av Värmlands län där andelen ekologiska am- och dikor var 56 %.