Logotyp Jordbruksverket

Jordbruks­företagens kombinations­verksamheter 2013

I korta drag

Ökad andel företag med kombinationsverksamhet

År 2013 hade drygt 24 500 företag någon form av kombinationsverksamhet. Det är
marginellt fler än år 2010 när undersökningen genomfördes förra gången. Samtidigt har antalet jordbruksföretag minskat och därför har andelen företag med kombinations-verksamheter växt från 34 % till 37 %.

Arbete på entreprenad är vanligast

Den vanligaste formen av kombinationsverksamhet på jordbruksföretag år 2013 var
arbete på entreprenad. Av företagen med kombinationsverksamhet hade 58 % av företagen någon form av arbete på entreprenad. Jämförelsevis var det cirka 20 % som ägnade sig åt den näst vanligaste verksamhetskategorin Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter.

Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag

Andelen företag med kombinationsverksamhet var större bland företag med stora arealer åkermark än bland företag med små. Bland de företag som hade över 100 hektar åkermark bedrev 57 % någon form av kombinationsverksamhet, medan det med företag med mindre än 2 hektar var 33 %.

En viktig del av omsättningen för många jordbruksföretag

För en dryg fjärdedel av företagen med kombinationsverksamheter utgör dessa mer än 50 % av den totala omsättningen. Det vanligaste är dock att kombinationsverksamheterna utgör mindre än 10 % av omsättningen; så är fallet för fyra av tio jordbruksföretag med kombinationsverksamhet.