Logotyp Jordbruksverket

Trädgårdsinventeringen 2003. Uppgifter avseende 2002

I korta drag

Oförändrade frilandsarealer för odling av köksväxter

Den totala frilandsarealen för odling av trädgårdsväxter har sedan 1984 varit i
stort sett oförändrad men varierat något mellan åren, medan antalet företag med
frilandsodling kontinuerligt har minskat sedan 1984. År 2002 var den totala
arealen 12 100 ha, i stort sett oförändrat jämfört med 1999, medan antalet företag
var 2 040, en minskning med 13 %.

Odlingsarealen för köksväxter upptog år 2002 ca 60 % av den totala arealen medan odlingsarealerna för frukt och bär sammanlagt upptog ca 35 % av denna areal. Bland köksväxterna dominerade odlingen av morot, isbergssallat och matlök som tillsammans svarade för nästan 50 % av den totala arealen. Frilandsarealen för frukt och bär dominerades av odling av äpple och jordgubbar.

Även arealer under växthus oförändrade

Även den totala växthusarealen för odling av trädgårdsväxter har sedan 1984
varit i stort sett oförändrad men varierat något mellan åren, medan antalet företag
med växthusodling kontinuerligt har minskat sedan 1984. År 2002 var den
totala arealen 3 370 000 kvm, en ökning med 3 % sedan 1999, medan antalet
företag var 1 140, en minskning med 10 %. Växthusarealen domineras av tomat-
och gurkodling, som 2002 svarade för 80 % av den totala arealen.

Mindre användning av eldningsolja

Eldningsoljan stod år 2002 för ca 57 % av energiförbrukningen inom växthusodlingen. Förbrukningen av eldningsolja var drygt 600 000 MWh, vilket är en minskning med ca 25 % sedan 1999. Användningen av fjärrvärme och elenergi har ökat mellan de båda åren.