Logotyp Jordbruksverket

Antal nötkreatur i december 2010

I korta drag

Antalet nötkreatur minskade under 2010

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 474 503 i december 2010, en minskning med 7 479 djur sedan december 2009. Sedan föregående år har antalet mjölkkor minskat med ca 1,6 % medan antalet övriga kor ökat med närmare 3 %.

Antalet kvigor, tjurar och stutar har minskat med 8 702 djur sedan december 2009, medan antalet kalvar ökat med 1 077 djur.