Logotyp Jordbruksverket

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-3 år 2012

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livmedel ökar medan Sveriges totala utrikeshandel minskar

  • Värdet av exporten och importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade under de första tre kvartalen 2012 med 6,4 respektive 3,0 % jämfört med motsvarande period under 2011.
  • Den värdemässiga ökningen på exportsidan kan främst härledas till produktgrupperna tobak och tobaksvaror, fisk, drycker, frukt och köksväxter, fodermedel samt oljor och fetter.
  • Den värdemässiga ökningen på importsidan kan främst härledas till produktgrupperna kött och köttvaror, frukt och köksväxter, mjölk och mejerivaror, spannmål, fisk samt diverse livsmedel.