Logotyp Jordbruksverket

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-3 år 2013

Fortsatt ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livmedel

  • De första tre kvartalen 2013 ökade värdet av exporten och importen av jordbruksvaror och livsmedel med 8 respektive 6 % jämfört med motsvarande period under 2012.
  • En stor del av fiskprodukterna i den svenska utrikeshandelsstatistiken är vidareexport av norsk lax. Exkluderas fisk så ökade den värdemässiga exporten med knappt 4 % och importen med drygt 2 %.
  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade under de första tre kvartalen 2013 jämfört med motsvarande period under 2012.