Logotyp Jordbruksverket

Kort om stöden till fiske och vattenbruk

Vart sjunde år förnyar EU sin fiskeripolitik och det blir förändringar i de stöd som företagen i branschen kan söka. Sverige har i den här perioden valt att satsa på stöd som främjar vattenbruket, det småskaliga kustnära fisket och miljön.

EU sätter ramarna

Vart sjunde år ser EU-länderna gemensamt över EU:s fiskeripolitik som gäller i alla medlemsländer. Man sätter övergripande mål och tar sedan fram stöd som företag, organisationer och myndigheter kan söka om de bidrar till att uppfylla de politiskt satt målen. Utifrån dessa ramar tar varje medlemsland sedan fram ett eget program som gäller för den kommande perioden. Det finns ett visst utrymme för varje land att göra sina egna prioriteringar och anpassningar.

Sverige satsar på vattenbruk, det småskaliga kustnära fisket och miljön

I det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet beskriver Sverige vilka mål vi ska uppnå och vilka stöd som ska finnas. Det är ett särskilt fokus på vattenbruket, det småskaliga kustnära fisket och miljön.

Programmet ska bland annat bidra till att

  • utveckla konkurrenskraftiga och innovativa företag inom fiske och vattenbruk
  • öka kompetens hos och samarbetet mellan branschens företag, organisationer och myndigheter
  • skydda, bevara och återställa biologisk mångfald i sjöar och hav.

Programmet omfattar totalt 2,15 miljarder kronor att betala ut i stöd. Pengarna kommer både från EU och från Sverige. Pengarna är mycket viktiga för företagen i branschen.

Stöden i programmet

De flesta stöden vänder sig till företag men det finns också stöd som till exempel universitet, producentorganisationer, kommuner och myndigheter kan söka.