Logotyp Jordbruksverket

Gröna välfärdstjänster

Gröna välfärdstjänster ger möjlighet till tillväxt och utveckling på landsbygden. Har du en gård? Då kan du driva företag som ger människor med behov av särskilt stöd en meningsfull sysselsättning. Vi erbjuder möjlighet till finansiering och ger dig tips för en lyckad satsning.

Ett brunt lamm med mjölk på nosen blir flaskmatad.

Lamm som flaskmatas

Det här är gröna välfärdstjänster

Inom begreppet gröna välfärdstjänster finns det så kallad grön omsorg och grön rehabilitering. Utgångspunkten är att din gård och dess miljöer kan vara värdefulla resurser för människor med olika behov av meningsfull sysselsättning, personlig utveckling och ökad delaktighet i samhället. De möjligheter som finns med grön omsorg och rehabilitering har fördelar både för landsbygds­företagare och för slutkund.

Målgruppen är oftast människor som på olika sätt berörs av socialtjänstlagen, lagen om stöd och service eller omfattas av olika myndigheters insatser för att kunna återgå till arbetsmarknaden.

Vad säger forskningen om gröna välfärdstjänster?

Forskning visar att grönska och natur i sig har betydelse för stressnivåer, koncentrations­styrka och återhämtning efter belastning. Aktiviteter utomhus tränar bland annat balans, muskler samt ökar kondition, koordination och smidighet. Resultaten pekar på att umgänget med djur har hälsofrämjande effekter och djur har därför börjat användas inom vård, social omsorg och rehabilitering. Det unika och speciella med gröna välfärdstjänster är att de kombinerar fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslan av sammanhang samt möjlighet till umgänge med djur och vistelse i natur.

Olika inriktning på gårdarna

Det finns lika många sätt att bedriva gröna välfärdstjänster som det finns gårdar.

En del gårdar tar emot mångfaldigt fysiskt eller psykiskt funktions­nedsatta där vistelsen i sig, atmosfären och omgivningen gör dem gott. På andra gårdar utför omsorgstagarna enklare arbeten utan krav på arbetstempo eller kvalitet. Det finns också gårdar där deltagarna har kapacitet att arbeta men där färdigheterna behöver tränas.

En gemensam förutsättning är dock att gröna välfärdstjänster drivs på ett jord- eller skogsbruk eller inom trädgårdsnäringarna, där landsbygds­företagaren erbjuder anpassade sysslor på gården utifrån varje deltagares individuella behov.

Du kan erbjuda

  • omsorgs- och rehabiliterings­tjänster
  • arbetslivsinriktade insatser
  • olika boendeformer.

Sveriges kommuner, regioner, arbetsförmedlingar, Försäkringskassan samt Kriminalvården är vanligtvis köpare av dessa tjänster.

Tre möjliga verksamhetsformer

Som företagare finns tre möjliga verksamhets­former:

  • arvoderad entreprenad
  • totalentreprenad
  • leverantör genom lagen om valfrihetssystem (LOV).

Arvoderad entreprenad innebär att köparen av tjänsten hyr platser på din gård med till exempel djur och växthus och själva tillhandahåller personalen.

Totalentreprenad innebär att du som företagare har egna anställda, står för olika tillstånd och har omsorgsansvaret.

Du kan också bli leverantör av välfärdstjänsterna genom lagen om valfrihetssystem (LOV) om din kommun är ansluten till systemet. Lagen bygger på att den enskilde personen ges möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar har den bästa kvaliteten och utbudet.

Du kan få hjälp med finansiering för att utveckla ditt företagande

Ibland kan du behöva ekonomisk hjälp för att förverkliga en idé. Från landsbygdsprogrammet och regional- och socialfondsprogrammet fördelar vi pengar till projekt och investeringar som syftar till att utveckla konkurrenskraften eller livskvaliteten på landsbygden. De här stöden kan vara aktuella för dig att söka:

Ta reda på mer

Det finns andra myndigheter och organisationer som kan ge råd när du startar eller utvecklar ett företag.

Tillväxtverket

Tillväxtverket stödjer entreprenörskap inom vård och omsorg.

Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet arbetar med Grön arena som är ett koncept inom grön omsorg.

LRF

LRF har gröna välfärdstjänster som ett av sina prioriterade områden.

Facebookgrupp

På Facebook finns en mötesplats för dig som vill utbyta erfarenheter inom grön omsorg och grön rehabilitering.

Verksamt

På företagarsajten verksamt.se sammanfattas det viktigaste som nya och redan befintliga företag bör veta och göra när det gäller allt som har med företagande att göra. Verksamt.se drivs av myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.