Logotyp Jordbruksverket

Rådgivning för verksamheter inom fäbodbruk och annat småskaligt gårdsbruk

Rådgivning för dig som vill bevara och utveckla småskalig matkultur, traditionella växter och husdjursraser inom småskaligt gårdsbruk och kulturmiljöer. Vi erbjuder rådgivningstjänster där du bara betalar 30 procent av kostnaden.

Vem är rådgivningen till för?

Rådgivningen riktar sig till dig som driver eller har för avsikt att driva ett affärsmässigt, småskaligt gårdsbruk eller fäbodbruk i kulturlandskap.

Detta kan rådgivarna hjälpa till med

Rådgivningstjänsten skräddarsys för mottagaren och fokuserar på hur traditionell kunskap kring småskalig matkultur, traditionella växter och husdjursraser inom småskaligt gårdsbruk och kulturmiljöer kan bevaras och utvecklas samt hur det kan göra det möjligt att skapa nya arbetstillfällen.

Hur går rådgivningen till?

Du kan välja det företag eller den organisation som erbjuder de rådgivningstjänster som du har behov av. Rådgivaren kommer att analysera nuläget i din verksamhet och identifiera åtgärder som utvecklar den. Rådgivaren kan även erbjuda lösningsförslag på utmaningar som du har i din verksamhet.

Kartläggning ska bidra till fortsatt utveckling av Sveriges fäbodbruk

Jordbruksverket har under 2016 och 2017 upphandlat en behovskartläggning av Sveriges fäbodbruk. Kartläggningen består av en analys av nuläge, behov och möjligheter, men även en presentation av möjliga målformuleringar för fortsatt utveckling av svenskt fäbodbruk. Resultatet har presenterats i en rapport som även innehåller förslag på handlingsplaner för Sveriges fäbodbruk.

Rådgivningen utgår ifrån en eller flera av dessa föreslagna handlingsplaner i rapporten:

  • Handlingsplan för ökad lokal förädling och slakt (handlingsplan nummer 4)
  • Handlingsplan för marknadsföring och försäljning (handlingsplan nummer 5)
  • Handlingsplan för smarta småjordbruk med god djurvälfärd (handlingsplan nummer 6)
  • Handlingsplan för lantraser i fäbodbruket (handlingsplan nummer 9)

Satsning på subventionerad rådgivning

Jordbruksverket satsar drygt 2 miljoner kronor för subventionerad rådgivning för verksamheter inom fäbodbruk och annat småskaligt gårdsbruk i kulturlandskap.

Syftet med den subventionerade rådgivningen är att främja och stärka det svenska småskaliga gårdsbruket i kulturlandskap för att möta behovet av att synliggöra och ta tillvara på dess möjligheter.

Rådgivningen ingår i den svenska livsmedelsstrategin. Du som företagare betalar 30 procent av rådgivningskostnaderna och landsbygdsprogrammet står för resterande 70 procent.

Kontakta rådgivarna för mer information

Jordbruksverket har skrivit avtal med två rådgivare. Du hittar deras kontaktuppgifter här nedanför.

Kontaktuppgifter

Område

Företag och organisationer

Kontakt

Jämtlands län

Hushållningssällskapet i Jämtlands län

Karin Ahlberg Eliasson, 070‑392 13 13

karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

Nationellt

Knytkraft för öppen innovation

Per Nilsson, 070‑3257595

pen@profox.se