Logotyp Jordbruksverket

Möbler och föremål av hotade träslag – CITES

Många tropiska trädarter är utrotningshotade eller utsatta för sådan omfattande handel att de riskerar att bli utrotningshotade. Det finns därför regler för att begränsa handeln med produkter av de här arterna. Det gäller till exempel möbler. Grundregeln är att produkter som ska förekomma i handel måste ha laglig bakgrund.

Information om vilka regler som gäller och vad du behöver göra finns på en sida som ligger tillsammans med information om möbler och föremål av hotade djurarter.