Logotyp Jordbruksverket

Souvenirer av hotade växtarter – CITES

När du reser till ett land utanför EU och vill ta med dig souvenirer hem är det viktigt att du tar reda på om de är tillverkade av växtarter som är utrotningshotade på grund av omfattande handel. Det kan till exempel vara hotade träslag. Eftersom det finns regler för att skydda de hotade arterna kan du behöva ha ett så kallat CITES-tillstånd för att få ta med dig souvenirerna hem.

Information om vilka regler som gäller och vad du behöver göra finns på en sida som ligger tillsammans med information om souvenirer av hotade djurarter.