Logotyp Jordbruksverket

Arbetet med en ny utsädeslagstiftning har påbörjats

Vad händer på EU-nivå, vad gör Jordbruksverket och hur kan du påverka? Prenumerera på den här sidan så missar du inte vår löpande information.

Uppdraget att se över lagstiftningen

EU-kommissionen fick 2019 i uppdrag att ta fram en studie över vilka alternativ unionen har för att modernisera den befintliga lagstiftningen om produktion och saluföring av växtförökningsmaterial.

De fick också i uppdrag att ta fram ett förslag till lagstiftning om studien visade att det var lämpligt.

EU-kommissionens arbete

I slutet av april 2021 presenterade EU-kommissionen sin rapport. Den kompletterades av en rapport från ett konsultbolag som hösten 2020 sammanställde aktuell litteratur inom området och samlade in åsikter från intressenter kring den nuvarande lagstiftningen.

Genom bland annat enkäter tog de reda på vilka problem som identifierades redan i utvärderingen 2007-2008 och som fortfarande är relevanta. De tog också reda på hur utvecklingen med bland annat ny teknik och nya regler kring kontroller och växtskydd samt klimatanpassning och biologisk mångfald påverkar frågorna. Konsulterna tog även fram ett nytt underlag om marknaden för fritidsodlare.

Konsekvensanalysen

Den 13 juli var senaste dag för att lämna synpunkter på kommissionens konsekvensanalys. Här kan du läsa vad andra företag, myndigheter och organisationer har svarat kommissionen.

Planen är att i slutet av 2022 presentera ett lagförslag som ligger i linje med Green Deal, Farm to Fork och strategin för biodiversitet och klimat­anpassning.

På EU-kommissionens webbplats kan du läsa mer om och följa arbetet och även ladda ner de dokument som har presenterats hittills.

Vad gör Jordbruksverket i frågan?

Informationsmöte

Som ett avstamp för det svenska arbetet bjuder Jordbruksverket och Näringsdepartementet in till ett informationsmöte den 8 oktober.

Du är välkommen att delta i mötet via Zoom. Inbjudan är öppen för alla med intresse för frågan.

Efter mötet kommer vi att lägga ut presentationen på den här sidan för de som inte har möjlighet att vara med eller som vill gå tillbaka och uppdatera sig.

Dag: den 8 oktober 2021

Tid: klockan 9-10.30

Innehåll:

Nuläge – vad vet vi?

Hur kommer Näringsdepartementet och Jordbruksverket att arbeta med frågan?

Samarbete med intressenter i Sverige och möjligheter att påverka.

Möjlighet att ställa frågor.


Frågor om mötet ställs till