Logotyp Jordbruksverket

Hitta skadeinsekter – bli medborgarforskare

Har du fruktträd och vill hjälpa till att skydda svenska fruktodlingar från angrepp av skadegörare? Då kan du bli en medborgarforskare!

Du har en viktig roll

Eftersom privata trädgårdar är en viktig men svåråtkomlig miljö att inventera i behöver vi hjälp av dig som är fritidsodlare. För vem vet mer om dina odlingar än du? Genom att vi hjälps åt med att inventera kan vi få en bred täckning i inventeringen och ha större chans att hitta nya skadegörare. Det är viktigt för att vi ska kunna skydda svenska odlingar.

Vi är på jakt efter ohyra som angriper just fruktträd. Eftersom den globala handeln ökar blir risken större att vi får in nya skadeinsekter som kan angripa svenska odlingar. Dessa insekter finns inte naturligt i Sverige.

Om vi hittar insekterna behöver vi utrota de för att de inte ska spridas sig och förstöra mer. Ju tidigare vi hittar dem, desto mer effektiva kan vi vara.

Här inventerar vi år 2021

Fokus år 2021 ligger framförallt på södra Sverige. Det beror på att insekterna inte verkar trivas i de nordligare delarna av landet. Mest intressant är Skåne, Blekinge och Halland och våra kustnära områden, men givetvis är också övriga delar av södra Sverige intressant.

Insekter vi letar efter

Japansk trädgårdsborre, amerikansk plommonvivel och äppelborrflugan är insekter som inte tidigare har hittats i Sverige. De är så kallade karantänskadegörare, det vill säga växtskadegörare som inte finns naturligt i Sverige och som antas kunna orsaka stora skador om de etablerar sig här.

När vi undersöker kommersiella odlingar använder vi fällor med feromoner som lockar insekterna. Det använder vi också när vi undersöker särskilda så kallade riskpunkter, där man hanterar stora mängder frukt.

Japansk trädgårdsborre - utseende och dess angrepp på växter

Japansk trädgårdsborre är en skalbagge som är ovalt formad och metalliskt grön och bronsfärgad. På vardera sida skalet finns fem vita tussar av hår samt ett par vita tussar i bakändan. Japansk trädgårdsborre är 8–11 millimeter lång och 5–7 millimeter bred.

Skalbaggar i grupp bland löv.

Japansk trädgårdsborre

Skalbaggar som äter på blad.

Japansk trädgårdsborre som äter på blad.

Japansk trädgårdsborre angriper ett stort antal växtarter, exempelvis rosor, äpplen, päron och plommon. Vuxna japanbaggar gnager på blad och blommors kronblad. Angripna blad blir bruna och kan falla av. Hela plantor kan kalätas om skalbaggepopulationen är stor. Japanbaggar är sällskapliga och vid angrepp noteras att de samlas i grupper. Larverna gnager på rötter vilket kan leda till sämre tillväxt eller att växter färgas gula och bruna eller dör.

Japansk trädgårdsborre finns utbredd i Japan, Kanada och USA. Den har också hittats i östra Ryssland, Italien, Portugal och Schweiz.

Amerikansk plommonviveln - utseende och hur skadad frukt kan se ut

Amerikansk plommonvivel är cirka 7 millimeter lång, har snyte, och skal som är röd-brunt med svarta knottriga markeringar. Om viveln störs så låtsas den att den är död och faller till marken.

Skalbagge på blad.

Amerikansk plommonvivel

Amerikansk plommonvivel orsakar karaktäristiska sår efter att insekten har lagt ägg, samt ärr som är formade som en halvmåne eller som en svala.

körsbär.

Körsbär med angrepp som ser ut som svalor.

Äpple med skadat skal svartvit bild.

Äpple med skador i skalet.

Amerikansk plommonvivel angriper växter i rossläktet, såsom rosor, äpplen, plommon, körsbär och päron. Vuxna vivlar gnager på blommor, blad och kart. Vid angrepp på kart orsakar viveln karaktäristiska äggläggningssår som är formade som en halvmåne eller en svala. Vid angrepp på kart så orsakar viveln förtida fruktfall, med undantag för körsbär som utvecklas till mognad på trädet. I fallfrukt kan små utgångshål som orsakats av vivelns larver noteras.

Amerikansk plommonvivel finns utbredd i Kanada och USA.

Äppelborrflugan - utseende och hur skadad frukt kan se ut

Äppelborrflugan är en fruktfluga som är 4-5 millimeter lång med vingspann på 7,5-9 millimeter. Kroppen är huvudsakligen svart med en vit markering på ryggen samt tre ljusare ränder över bakändan. Vingarna är genomskinliga med svarta band som karaktäristiskt bildar bokstaven F.

Äppelfluga.

Äppelborrfluga med genomskinliga vingar.

Frukt som är angripen av äppelborrflugan ser buckliga ut och larverna orsakar bruna stråk i fruktköttet.

Grönt äpple med skadat skal.

Äpple som är angripet av äppelborrfluga.

Delat äpple som har maskgångar i sig.

Äpple som är angripet av äppelborrfluga.

Flugan angriper äpplen men även arter i hagtornssläktet. Frukt som angrips ser knölig eller ärrad ut på grund av upprepade äggläggningssår. Kring såren kan viss missfärgning ses. Larverna inne i frukten skadar fruktköttet och orsakar brunfärgade stråk.

Äppelborrflugan finns utbredd i Kanada, Mexiko och USA.

Så här går det till

När du har anmält ditt intresse kommer du att få hem ett paket med instruktioner och material.

Hur du ska leta efter insekterna beror på vilka eller vilken skadegörare du ska leta efter. Två av insekterna hittar du med hjälp av att hänga en fälla med feromoner i din trädgård. Du tömmer fällan då och då, för att sedan skicka in fångade insekter till oss.

Den tredje insekten hittar du genom att undersöka frukten i dina fruktträd. Du meddelar oss om du hittar några angrepp.

Du anger var och när du inventerat

Du kommer att behöva ange var och när du inventerat.

Du får slutresultatet

Mot slutet av året kommer du och alla andra som varit med och inventerat fruktträd att få slutresultatet av hela inventeringen för japansk trädgårdsborre, amerikansk plommonvivel och äppelborrflugan.

Så här blir du medborgarforskare

Vill du bli medborgarforskare och söka efter skadeinsekter, kan du inte längre anmäla dig för årets inventering. Men vi räknar med att vi kommer att behöva dig nästa år (2022) för att söka efter skadegörare. Vi samarbetar med fritidsodlingens riksorganisation (FOR) för att inventera i privata trädgårdar.

Du kanske också är intresserad av det här