Logotyp Jordbruksverket

Undervisningsdjur

När djur används vid undervisning får de inte riskera att utsättas för lidande. Personal måste därför vara utbildad och verksamheten ska anmälas till länsstyrelsen.

Djur som används i undervisning

Undervisningsdjur är djur som används i undervisning på ett sätt som innebär att de inte riskerar att utsättas för lidande. Det kan till exempel handla om djur på naturbruks­gymnasier.

Om undervisningen innebär att djuren avlivas eller utsätts för operation, injektioner eller någon annan form av lidande så räknas de som försöksdjur. Då ska du följa reglerna om försöksdjur trots att djuren används i utbildning.

Personalen ska vara utbildad

Det ska alltid finnas minst en person som har ansvaret för skötsel och användning av undervisningsdjuren. Den personen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet av de djurarter som används. Om flera personer delar på ansvaret ska det finnas ett dokument som visar vem som ansvarar för vad.

All personal som har hand om djuren ska känna till gällande djurskydds­bestämmelser.

Verksamheten ska anmälas till länsstyrelsen

Innan verksamhet med undervisningsdjur tas i bruk ska den ansvariga personen anmäla detta till länsstyrelsen.

Registrera anläggningen

Anläggningen där du håller djuren ska vara registrerad hos oss. Du gör det i vår e‑tjänst. Där kan du läsa mer om reglerna. Vi har olika register som du behöver registrera anläggningen i, beroende på om det är landlevande eller vattenlevande djur.

Djuren ska ha tillräckligt med utrymme

Alla utrymmen där undervisningsdjur hålls ska vara utformade och placerade på ett sätt som gör att djuren inte störs i onödan. Minst en sida av burar, terrarier och akvarier ska vara skyddad mot insyn.

I övrigt gäller samma djurskyddsregler för undervisnings­djur som för andra djur av samma slag.

Det ska finnas skriftliga skötsel­instruktioner

Anläggningen ska ha lätt tillgängliga skötsel- och arbets­instruktioner som tydligt beskriver hur djuren ska skötas. Instruktionerna ska omfatta både den dagliga skötseln och hur man ska göra i nödsituationer eller om något djur blir sjukt.

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens

Samma regler gäller för undervisningsdjur som för andra djur av samma slag.

Vissa arter får inte användas

Du får inte använda primater, rovfåglar, rovdjur eller viltfångade djur i undervisning.

Hundar, katter och tamillrar får användas trots att de är rovdjur. Det är också tillåtet att använda viltfångad fisk, om de inte hör till någon fridlyst art.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2021:10

Söker efter 2019:19