Registrering och godkännande av vattenbruksanläggning

I e-tjänsten kan du registrera din vattenbruksanläggning. Du som har en vattenbruksanläggning som behöver godkännas av Jordbruksverket ansöker om det i samma e-tjänst.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Vem kravet på registrering och godkännande gäller

Du som håller vattenlevande djur på en vattenbruksanläggning ska registrera din anläggning hos oss. Många verksamheter behöver även ett godkännande. Läs mer om vilka som ska registrera sig och vilka som är undantagna från registreringskravet på sidan om registrering, godkännande och tillstånd.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Praktisk information

Det går bra att pausa påbörjad inmatning av uppgifter i e-tjänsten för att fortsätta och slutföra ansökan vid ett senare tillfälle.

Som hjälp för att fylla i uppgifterna finns det inne i e-tjänsten informationsrutor som förklarar begrepp och uppgifter som behöver lämnas in. Du klickar på symbolen med ? för att få upp en informationsruta.

Du loggar in med ditt personnummer, men representerar du ett företag fyller du sedan i organisationsnummer och kontaktuppgifter till företaget.

I e-tjänsten ska du fylla i uppgifter om:

  • aktörens namn och adress
  • anläggningens läge och en beskrivning av lokalerna
  • arter och kategorier av de vattenbruksdjur som är relevanta för godkännandet och som hålls vid anläggningen
  • kvantiteter (antal, volym eller vikt) av de vattenbruksdjur som är relevanta för godkännandet och som hålls vid anläggningen
  • typ av vattenbruksanläggning
  • anläggningens vattenförsörjnings- och avloppssystem
  • anläggningens biosäkerhetsåtgärder
  • övriga uppgifter om hur vattenbruksanläggningen fungerar, som är relevanta för fastställandet av vilken smittorisk den utgör.

Om ansökan gäller ett godkännande ska du, utöver uppgifterna ovan, även lämna uppgifter som visar att kraven för biosäkerhetsåtgärder, lokaler och utrustning är uppfyllda. Du kan lämna uppgifterna som bilagor till din ansökan i e-tjänsten.

Ansök om registrering och godkännande i god tid innan verksamheten startar

Du ska göra registreringen senast 15 dagar innan du planerar att starta din verksamhet.

Avgift för att registrera anläggning och ansöka om godkännande

Du ska betala en årlig registreringsavgift på 80 kronor per anläggning eller grupp av anläggningar.

Du som ansöker om godkännande av en anläggning eller en grupp av anläggningar ska betala en engångsavgift på 12 200 kronor för godkännandeprövningen. Om avgiften inte betalas tas ärendet inte upp till prövning.

Du kommer att få information om hur du ska betala efter att vi gjort en första bedömning av din ansökan.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2024-07-03

Till toppen