Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Registrering och godkännande av vattenbruksanläggning

Hitta på sidan

I e-tjänsten kan du som har en vattenbruksanläggning som behöver godkännas av Jordbruksverket ansöka om godkännande.

Du kan även registrera din vattenbruksanläggning. Alla anläggningar ska vara registrerade senast den 1 oktober.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Alla som driver en vattenbruksanläggning ska registrera sin anläggning hos oss och vissa verksamheter behöver även ett godkännande.

Var du registrerad i det centrala vattenbruksregistret redan innan den 21 april 2021 behöver du inte ansöka om godkännande eller göra registreringen på nytt.

Du som registrerar en försöksdjursanläggning

Det finns tyvärr inget alternativ i e-tjänsten för registrering av vattenlevande djur som passar bra på försöksdjur.

Du får välja ”sluten anläggning som håller djur avsedda för prydnadsändamål”. Under övriga upplysningar om anläggningen kan du beskriva verksamheten med några meningar.

Endast arter mottagliga för i djurhälsolagen (AHL) listade arter finns med i registret, eftersom det endast är dem som lagstiftningen kräver att vi har i vårt register. Det finns ett alternativ som lyder ”övriga arter av prydnadsfisk”. Använd det och skriv till exempel zebrafisk som kommentar under övriga upplysningar.

Praktisk information

Det går bra att pausa påbörjad inmatning av uppgifter i e-tjänsten för att fortsätta och slutföra ansökan vid ett senare tillfälle.

Som hjälp för att fylla i uppgifterna finns det inne i e-tjänsten informationsrutor som förklarar begrepp och uppgifter som behöver lämnas in. Du klickar på symbolen med ? för att få upp en informationsruta.

Du loggar in med ditt personnummer, men representerar du ett företag fyller du sedan i organisationsnummer och kontaktuppgifter till företaget.

I e-tjänsten ska du fylla i uppgifter om:

  • aktörens namn och adress
  • anläggningens läge och en beskrivning av lokalerna
  • arter och kategorier av de vattenbruksdjur som är relevanta för godkännandet och som hålls vid anläggningen
  • kvantiteter (antal, volym eller vikt) av de vattenbruksdjur som är relevanta för godkännandet och som hålls vid anläggningen
  • typ av vattenbruksanläggning
  • anläggningens vattenförsörjnings- och avloppssystem
  • anläggningens biosäkerhetsåtgärder
  • övriga uppgifter om hur vattenbruksanläggningen fungerar, som är relevanta för fastställandet av vilken smittorisk den utgör.

Utöver uppgifterna ovan ska du även lämna uppgifter som visar att kraven för biosäkerhetsåtgärder, lokaler och utrustning är uppfyllda vid ansökan om godkännande. Du kan lämna uppgifterna som bilagor till din ansökan i e-tjänsten.

Datum för registrering och godkännande

Du som bara behöver en registrering

Vattenbruksanläggningar ska vara registrerade senast den 1 oktober 2021. Vissa typer av vattenbruks­anläggningar är undantagna från kravet på registrering. Läs om vilka undantag det finns på sidan om registrering, godkännande och tillstånd.

Från och med oktober gäller att registreringen ska göras senast 15 dagar innan en ny verksamhet är planerad att starta.

Du som även behöver ett godkännande

Senast den 1 oktober 2021 behöver du ha ditt godkännande.

För nystartade företag gäller att en ansökan om godkännande ska skickas in senast 3 månader innan verksamheten är planerad att starta.

Avgift för att registrera anläggning och ansöka om godkännande

Du ska betala en årlig avgift på 50 kronor per anläggning eller grupp av anläggning.

Du som ansöker om godkännande av en anläggning eller en grupp av anläggningar ska betala en engångsavgift på 12 200 kronor. Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att en lägre avgift ska betalas. Om avgiften inte betalas tas ärendet inte upp till prövning.

Du kommer att få information om hur du ska betala efter att vi gjort en första bedömning av din ansökan.

Mer om registrering och godkännande av vattenbruksanläggningar

På sidan om registrering och godkännande kan du läsa mer om vilka anläggningar som måste registreras och vilka som kräver ett godkännande. Du hittar också information om vilka krav du behöver följa för din anläggning.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online