Logotyp Jordbruksverket

CDB Internet – nötkreaturs­registret

I CDB Internet kan du rapportera händelser om dina djur till nötkreaturs­registret. Du kan rapportera med surfplatta och mobiltelefon, men för att få tillgång till alla funktioner i tjänsten måste du använda dator.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

I vissa fall måste du skicka in en fullmaktsblankett

Om du vill använda din personliga e‑legitimation för att logga in och företräda ett aktiebolag eller ett handelsbolag, eller någon annan typ av juridisk person, ska du skicka in en fullmakt som ger dig rätt att sköta rapporteringen. Fullmakten ska undertecknas av behörig firmatecknare.

Om du ska sköta rapporteringen åt någon annan registrerad aktör (kallades tidigare djurhållare) måste du ha en fullmakt från den registrerade aktören. Om det är en juridisk person måste firmatecknaren använda blankett, men om det inte är en juridisk person går det bra att dela ut fullmakt via Mina sidor.

Vissa slakterier kan sköta din slak­trapportering om du ger dem en fullmakt. I så fall behöver du inte själv rapportera slakten av dina djur utan ansvarar bara för att uppdatera din stalljournal.

Du som har fullmakt

Om du har fullmakt loggar du in med e‑legitimation. Du kan även logga in med e‑legitimation via Mina sidor. Om du loggar in via Mina sidor så väljer du vem du ska representera, ditt bolag eller någon annan. Därefter kan du starta CDB Internet.

Tänk på att Mina sidor inte är anpassade för mobiltelefon eller surfplatta. Till exempel fungerar inte fullmakterna. Det innebär att du måste använda dator om du ska göra något med fullmakt på Mina sidor.

Raslista, godkända slakterier och landskoder

När du rapporterar födslar behöver du ange ras.

När du rapporterar djur till slakt behöver du ange slakteriets anläggningsnummer (kallades tidigare produktionsplatsnummer).

Vid export och import behöver du ange landskod.

Frågor och svar om CDB Internet

Hur rapporterar jag att en kviga blivit ko om kalven är dödfödd/kastad?

Via CDB Internet kan du rapportera dödfödd/kastad kalv som inte har hunnit bli märkt oavsett om du är ansluten till en husdjursförening eller inte. Föreningsanslutna besättningar lämnar blankt i kalvens individnummer och väljer någon av orsakerna 3, 6 eller 7 i fältet Kalvens användning. Besättningar som inte är anslutna lämnar blankt i kalvens individnummer och klickar i bockrutan Dödfödd (ej märkt). Obligatoriska uppgifter är alltid födelsedatum och moderns identitet. Kom ihåg att det är obligatoriskt att rapportera en kalv som hunnit få öronbricka även om den dör inom något dygn. Du rapporterar då först en födsel och sedan en utgång.

Kan jag via CDB Internet se en dödfödd/kastad kalv som inte blivit märkt?

För att se en inrapporterad kalv utan öronnummer måste du söka på moderns identitet. Antingen klickar du på moderns identitet i djurinnehavet och får då fram detaljer på det enskilda djuret. Kalvar efter djuret visas på denna sida. En kalv som inte blivit märkt visas bara med ett födelsedatum på raden. Det går också att under fliken sök, välja att söka på enskilt djur. Sök även där på moderdjurets identitet så visas detaljbilden.

Vad betyder texten Visa fel i kolumnen Anmärkning?

Texten Visa fel betyder att någon eller några uppgifter på djuridentiteten saknas eller är felaktiga. Klicka på den röda texten för att se orsaken till felet.

Hur gör jag om ett inköpt djur har en anmärkning på grund av att djurets födelseidentitet saknas i CDB?

Kontrollera först öronbrickan så att du rapporterar rätt identitetsnummer. Gör därefter en felanmälan på djuret och komplettera där med födelsedatum, ras och moderdjurets identitet, om den är känd. Om du inte fått uppgifter om födelsedatum vid leverans så måste du kontakta säljaren eller förmedlaren för att få den uppgiften. Födelsedatum är även en obligatorisk uppgift i stalljournalen. Djur som saknar födelseuppgifter i CDB riskerar att destrueras vid slakt. Kontrollera gärna innan djur går till slakt att alla uppgifter om djuren är kompletta och korrekta.

Hur och när rapporterar jag Tillfälligt ute och Tillfälligt inne?

Hur du rapporterar Tillfälligt ute och Tillfälligt inne beror till viss del på om du använder en stalljournal eller om du har valt att rapportera alla händelser elektroniskt och därmed inte behöver ha en separat stalljournal.

Måste jag ange moderdjurets identitet när jag rapporterar kalvningar?

Från och med den 30 juni 1999 ska alla djur ha en unik identitet och därför är det obligatoriskt att ange moderdjurets identitet. Om du av någon anledning inte kan ange moderns identitet vid rapporteringstillfället så kan du lämna fältet tomt och ändå skicka rapporteringen till CDB. Kontakta därefter Djurregisterenheten och meddela varför ingen moder har registrerats. Händelsen kommer att ha en anmärkning i CDB så länge moderns identitet saknas.

Kan jag rapportera händelser som inträffade för en längre tid sen?

Det går att rapportera händelser som ligger långt bakåt i tiden. Det enda som händer är att du får en fråga om händelsedatumet stämmer eftersom alla händelser ska rapporteras inom sju dagar, men det är bara att godkänna med knappen OK. Om du däremot till exempel har ett utgångsdatum före den 31 december 1997 går det inte att rapportera via internet. Då får du istället göra en felanmälan på djuret via mejl eller ta kontakt med personal på Jordbruksverket i Söderhamn.

Måste jag fylla i biorsak vid utgångsrapporteringar?

Biorsak är bara obligatoriskt om din registrerade anläggning är ansluten till något kontrollprogram som till exempel Konkontrollen, Semin, KAP m.m. och det är då bara obligatoriskt vid slakt av hondjur.

Vilka är öppettiderna för CDB Internet?

CDB Internet är öppet dygnet runt utom mellan klockan 3 och 4 på morgonen. Detta gäller med undantag för planerade driftstopp och eventuella tekniska problem.

Tekniska problem

Just nu finns det inga kända problem i e-tjänsten CDB Internet. Hör gärna av dig om du upptäcker något tekniskt fel.

Tänk på att du kan rapportera både med surfplatta och mobiltelefon men att vissa funktioner i CDB Internet bara är tillgängliga om du använder dator.

Vi kan inte garantera att tjänsterna över internet kommer att vara tillgängliga 24 timmar om dygnet. Serviceunderhåll eller tekniska problem som vi inte rår över, innebär inte att du kan göra din rapportering för sent. Du ska i så fall använda blanketten för att rapportera till CDB.

Om det är akut kan du skicka uppgifterna om händelserna som inte går att rapportera till oss via e-post, så återkommer vi till dig sedan.

Mer om rapportering av nötkreatur

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till CDB för smittspårning, stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU‑lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Information om tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.