Logotyp Jordbruksverket

Statistik om användning av försöksdjur

Du som ska rapportera in användning av försöksdjur till Jordbruksverket ska använda dig av vår inrapporteringstjänst. Det finns en vägledning för hur du rapporterar.

Observera att du gör olika inrapporteringar för 2020 och 2021.

Vad ska jag rapportera?

Du ska rapportera din årliga användning av försöksdjur till Jordbruksverket senast den 1 mars nästkommande år. Det är tillståndshavaren för verksamheten som ansvarar för att rapporteringen till Jordbruksverket sker.

Det finns en vägledning för hur du ska rapportera.

Inrapporteringen ska göras till Jordbruksverket.

Tänk på det här när du gör inrapporteringen

  • Uppge den uppskattade faktiska svårhetsgraden.
  • Terminal svårhetsgrad är inte samma sak som att djuren avlivats vid försökets slut.
  • Djur som enbart avlivats utan att användas i försök ska inte ingå i den årliga rapporteringen. Undantag är genetiskt modifierade djur med avsedd och uppvisad skadlig fenotyp.
  • GMO omfattar djur som är genetiskt modifierade och djur med naturligt förekommande eller inducerade mutationer.
  • Du ska uppge om försöket har återanvänt ett försöksdjur, men bara i de fall du kunde ha använt ett annat försöksdjur som inte varit med i något försök tidigare.
  • Med registrerad uppfödare menar vi verksamheter med tillstånd från Jordbruksverket att föda upp försöksdjur, eller motsvarande tillstånd i annat EU-land.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i den här blanketten för ändamålen ärendehantering, kontroll, statistik, information samt för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.