Logotyp Jordbruksverket

E-tjänsten Mejerifil

I e-tjänsten kan du som företräder ett mejeri rapportera mjölkleveranser. Leveransdatan använder vi som underlag för utbetalning av nationellt stöd till lantbrukare.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Du behöver vara anmäld till e‑tjänsten

Du behöver ha en fullmakt från det mejeri du företräder, för att kunna logga in med din personliga e-legitimation. Om ni är flera personer i din organisation som rapporterar i e-tjänsten behöver ni alla vara anmälda i fullmakten.

Manual

Du kan ta hjälp av manualen för att se hur du ska göra när du skickar filerna.

Mer om nationellt stöd

På sidan om nationellt stöd för mjölkproduktion till lantbrukare i norra Sverige kan du läsa mer om vilka som kan få stödet och när uppgifter ska rapporteras in.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i anmälan för ändamålen registrera och hantera uppgifter för beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.