Logotyp Jordbruksverket

E-tjänsten Mejerifil

I e-tjänsten kan du som företräder ett mejeri rapportera mjölkleveranser. Leveransdatan använder vi som underlag för utbetalning av nationellt stöd till lantbrukare.

Du behöver ha e‑legitimation och vara anmäld till e‑tjänsten

För att logga in behöver du e-legitimation. Du behöver också ha en fullmakt från det mejeri du företräder, för att kunna logga in med din personliga e-legitimation. Om ni är flera personer i din organisation som rapporterar i e-tjänsten behöver ni alla vara anmälda i fullmakten.

Manual

Du kan ta hjälp av manualen för att se hur du ska göra när du skickar filerna.

Mer om nationellt stöd

På sidan om nationellt stöd för mjölkproduktion till lantbrukare i norra Sverige kan du läsa mer om vilka som kan få stödet och när uppgifter ska rapporteras in.