Logotyp Jordbruksverket

Skicka in och ändra ansökan, med mera

Tänk på att det är vissa uppgifter i din ansökan som måste fyllas i för att du ska kunna skicka ansökan till länsstyrelsen. Om det är någon av dessa uppgifter som du inte har fyllt i visas det i "Mina fel och varningar". Du måste då komplettera din ansökan innan du kan skicka in den.

När du klickar på knappen "Skicka in" görs en kontroll av dina uppgifter. Om det finns fel i dina uppgifter som gör att ansökan inte kan skickas in visas ett fönster som heter "Uppgiftskontroll". Där visas de anmärkningar som finns. Om ansökan är fullständig så att den kan skickas in visas ett fönster "Skicka in ansökan till länsstyrelsen".

Vissa kontroller kan inte göras av SAM Internet. Du måste själv kontrollera att allt i din ansökan stämmer. Du ska också läsa igenom "Krav för din ansökan" och kontrollera listan med varningar och observera. När du har läst "Krav för din ansökan" sätter du en bock i rutan att du godkänner kraven som gäller för din ansökan.

Om du har varningar och observera kvar behöver du även sätta en bock i rutan där du bekräftar att du vill skicka in din ansökan ändå.

I "Min ansökan" ser du hela din ansökan med alla uppgifter inklusive villkors- och försäkranstext. "Min ansökan" har inget datum eller id-nummer. Det får den när ansökan är inskickad. När du har läst "Min ansökan" sätter du en bock i rutan att du godkänner villkoren som finns i "Min ansökan".

Sedan skickar du in ansökan genom att klicka på knappen "Skicka in ansökan". Då skickas din ansökan in till länsstyrelsen. Om du vill avvakta med att skicka iväg din ansökan klickar du på knappen Avbryt. Genom att klicka på "Skicka in ansökan" intygar du att uppgifterna som du har lämnat är fullständiga och riktiga enligt uppgifterna i din ansökan.

När du har klickat på knappen "Skicka in ansökan" får du upp en kvittens på skärmen som visar att ansökan är registrerad hos din länsstyrelse. Du ser datum och tidpunkt då den togs emot av länsstyrelsen.

Om du vill kontrollera att ansökan kommit in till länsstyrelsen

För att se om din ansökan har kommit in till länsstyrelsen ser du status ”Inskickad ansökan” vid ditt kundnummer längst upp i SAM Internet och ”Inskickad ansökan” längst ner i mitten på sidan. Du kan även klicka på knappen "Rapporter" uppe i SAM Internets högra hörn. Under rubriken "Inskickad ansökan" står det Ansökan 2021 och inom parantes det datum då ansökan skickades in. Om du har skickat in ändringar ser du också dem här. Först när din ansökan är inskickad kan du öppna rapporten.

På Mina sidor kan du också se status på din ansökan, det vill säga om den till exempel är påbörjad eller inskickad.

Ändra ansökan

Du kan ändra i din inskickade ansökan. För att göra ändringar i din ansökan ska du klicka på knappen "Ändra ansökan" uppe i SAM Internets högra hörn. Gör sedan ändringar i din ansökan. Det som fortfarande gäller ska du låta stå kvar. När du är klar klickar du på knappen "Skicka in" och följer stegen på samma sätt som första gången du skickade in din ansökan. Du kan skicka in din ansökan 3 gånger per dag.

Inskickad ansökan/ändring

Denna ansökan har redan skickats in till länsstyrelsen. Om du vill göra en ändring, välj knappen "Ändra ansökan" uppe till höger.

Rapporter

Om du klickar på knappen Rapporter får du upp ett fönster med rapporter där du kan välja att ta fram uppgifter från SAM Internet. Välj rapport och klicka på OK för att öppna den rapport du vill titta i.

Uppgifter om din gård

Under den här fliken kan du se uppgifter om ditt stödrättsinnehav, ändrade block och de uppgifter som du har skickat in via SAM Internet tidigare år.

 • Stödrättsinnehav - Sammanställning av ditt stödrättsinnehav
 • Ändrade block - Block som länsstyrelsen eller Jordbruksverket har ändrat
 • SAM-arkivet - Här kan du titta på dina tidigare ansökningar
 • Förslag till åtagandeplan för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar.

Stödrättsinnehav

Sammanställning av ditt stödrättsinnehav

Här finns information om dina stödrätter. Du får information om:

 • Stödrättsnummer - varje stödrätt har ett nummer. Det är inte samma nummer som block-ID. I rapporten kan du se vilka intervall av stödrätter som är av samma typ och har samma värde.
 • Totalt hektar intervallet - det antal hektar som varje intervall av samma typ av stödrätt motsvarar. I de flesta fall motsvarar 1 stödrätt 1 hektar jordbruksmark men i vissa fall kan 1 stödrätt motsvara mindre än 1 hektar, till exempel 0,88 hektar. Då är också värdet för denna stödrätt lägre.
 • Värde per stödrätt - varje stödrätt har ett fastställt värde. I kolumnen ser du värdet i Euro för år 2022 på dina stödrätter. Om det inte står något värde på dina stödrätter är värdet inte beslutat än.
 • Totalt värde per intervall (Euro) - det totala värdet som varje intervall av samma typ av stödrätt motsvarar 2022.
 • Ägandeförhållande - i kolumnen "Ägd/Hyrd" framgår vilka stödrätter som du äger respektive hyr. Du kan också se vem du hyr stödrätten av.

Ändrade block

I Ändrade block kan du se uppgifter om alla dina block som länsstyrelsen eller Jordbruksverket har ändrat. Datumet i tabellen talar om när ändringen gjordes. Vi jobbar hela tiden med att granska blocken, så informationen i den här rapporten kan uppdateras under hela året.

SAM-arkivet

Här kan du se de ansökningar som du har skickat in via SAM Internet föregående år. Tänk på att om det har skett ändringar i din ansökan efter att du har skickat in den via SAM Internet visas inte dessa ändringar. Blockkartorna från föregående års ansökningar finns inte i SAM-arkivet, utan de hittar du på Mina sidor, se instruktion nedan. Om du inte har använt SAM Internet tidigare finns ingen information i SAM-arkivet.

Vill du skriva ut innevarande års blockkartor från SAM Internet går du till fliken ”Karta och Skiften” och klickar på ”Skriv ut” i menyn uppe till höger.

Gör så här för att se dina blockkartor från föregående år:
 1. Logga in på Mina sidor
 2. På sidan ”Mina sidor – aktuella ansökningar” finns en ruta som heter ”Kommunikation i mina ärenden”. Markera där vilken SAM-ansökan du vill titta på.
 3. Klicka på ”Se utskriftsversion av ansökan”.
 4. Spara ner pdf-dokumentet på din dator om du vill spara det eller skriva ut.
 5. Öppna "Utforskaren" och välj att öppna filen med Adobe Acrobat Reader.
 6. Klicka sedan på gemet till vänster. Du ser nu dina bifogade blockkartor. (Visas inte gemet så kan du högerklicka i dokumentet och klicka på ”Visa navigeringsruteknapparna”).

Förslag till åtagandeplan för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar

Rapporten förslag till åtagandeplan ska endast användas av dig som ansökte om ett åtagande för betesmarker och slåtterängar 2015 eller 2016 och har fått besked av länsstyrelsen att du ska titta i rapporten för ett se förslaget. Observera att det endast är ett förslag till åtagandeplan och alltså inget beslut.

Se karta till förslag till åtagandeplan

Om du har fått ett förslag till åtagandeplan hem till dig med information om att du ska kunna se tillhörande karta i SAM Internet ska du läsa detta. Om du har bockat i Visa markklasser kan du se markklasserna på blocket som ditt förslag till åtagandeplan hänvisar till. Klicka på ”Visa markklassinformation” längst ner i fönstret med blockinformation. Då öppnas en rapport med information om markklasser.

Det här kan du se i rutan med blockinformation

Det är bara de fält som är aktuella för dig som kommer att visas. De fält som kan visas i rutan är:

 • blockets areal
 • arealen är neddragen med
 • blockid
 • kategori
 • meddelande till kund
 • kompensationsområde
 • nitratkänsligt område
 • skogsundantag
 • stödområde till och med 2014
 • ägoslag
 • Natura 2000-område
Arealen är neddragen med...

Detta betyder att du har fått ett procentuellt avdrag på blockets areal. Det beror på att det finns mer än 10 procent täta träd- eller buskområden, impediment eller värdefulla landskapselement på blocket.

Redovisade uppgifter

Under den här fliken kan du se de uppgifter som du har redovisat i din ansökan.

 • Uppgifter som jag redovisat i årets ansökan - Här kan du se bara de uppgifter du har fyllt i årets ansökan.
 • Sammanställning över block – här kan du se detaljerad information om blocken som ligger med i din ansökan. Du kan se blocknummer, blockidentitet, blockareal, stödberättigande areal, ägoslag, kategori, markklass, kompensationsområde, stödområde till och med 2014, nitratkänsligt område, skogsundantag, natura 2000 och meddelande till kund.
 • Sammanställning över mina åtaganden - Sammanställning över redan beslutade åtaganden, åtaganden som du sökte 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 men som inte är beslutade ännu samt de åtaganden som du söker 2022. Du kan också se vissa åtaganden som har gått ut och som du kan söka nya åtaganden för.
 • Underlag för förgröningsstödet - Underlaget som SAM Internet använder för beräkningarna för att se om du uppfyller villkoren i förgröningsstödet.
 • Summering av areal - Preliminär sammanställning över de arealer du har redovisat i SAM-ansökan och som du kan få stöd för.
 • Mina fel och varningar - Fel, varningar och observera som du bör korrigera innan du skickar in din SAM-ansökan.

Uppgifter som jag redovisat i årets ansökan

Rapporten är en skalad version av Översikten. I rapporten ser du bara de uppgifter som du har redovisat i årets ansökan. Även fel, varningar och observera visas här.

Sammanställning över block

Här kan du se detaljerad information om blocken som ligger med i din ansökan. Du kan se blocknummer, blockidentitet, blockareal, stödberättigande areal, ägoslag, kategori, markklass, kompensationsområde, stödområde till och med 2014, nitratkänsligt område, skogsundantag, natura 2000 och meddelande till kund.

Sammanställning över mina åtaganden

Här kan du se de åtaganden för miljöersättning och ersättning som du har sökt nya i årets ansökan. Du kan också se de åtaganden som du sökte 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021, men som inte har blivit beslutade ännu. Du kan också se de åtaganden som har blivit beslutade. Dina åtaganden uppdateras när ett nytt beslut om åtagande fattas av länsstyrelsen. Åtagandena presenteras per stödform. Du kan se dina blockbundna åtaganden under fliken Översikt.

Kontakta din länsstyrelse om du saknar åtagandeinformation i SAM Internet och inte tror att det beror på blockändringsförslag eller att blocket inte var med i din block- och skifteslista.

Här kan du se de åtaganden:
 • för miljöersättning och ersättning som du har sökt nya i årets ansökan
 • som du sökte 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021, men som inte har blivit beslutade ännu
 • som har blivit beslutade
 • för ”ersättning för omställning till ekologisk produktion – växtodling” där hela eller delar av åtagandet har gått ut och du kan söka ett nytt åtagande för ”ersättning till ekologisk produktion – växtodling” på den marken istället.
 • för ”ersättning för omställning till ekologisk produktion – djurhållning” som har gått ut och du kan söka ett nytt åtagande för ”ersättning till ekologisk produktion – djurhållning” för dessa djur istället.
 • för ”miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar” där hela eller delar av åtagandet har gått ut och du kan söka ett nytt åtagande för ”miljöersättning för betesmarker och slåtterängar” på den marken istället.

Dina åtaganden uppdateras när ett nytt beslut om åtagande fattas av länsstyrelsen. Åtagandena presenteras per stödform. Du kan se dina blockbundna åtaganden under fliken Översikt.

Kontakta din länsstyrelse om du saknar åtagandeinformation i SAM Internet och inte tror att det beror på blockändringsförslag eller att blocket inte var med i din block- och skifteslista.

Underlag för förgröningsstödet

I rapporten Underlag för förgröningsstödet kan du se det underlag som SAM Internet använder för beräkningarna för att se om du uppfyller villkoren i förgröningsstödet. Där kan du också se vad SAM Internet inte kan ta hänsyn till i beräkningarna, alltså sådant som tas med först när din ansökan handläggs.

Summering av areal

Funktionen "Summering av areal" hittar du under knappen Rapporter uppe till höger. Här summeras din ansökan medan du arbetar med kartan. Du ser summering av de grödor, markanvändningar och de stödformer som du hittills har angett. Du ser även totalsumman för åkermark och betesmark.

Här får du en preliminär sammanställning över vilka arealer som du har redovisat i ansökan och som du kan få stöd och ersättning för. För att pengarna ska betalas ut gäller som vanligt att länsstyrelsen måste fatta beslut först.

Du kan ha rapporten uppe på skärmen samtidigt som du arbetar med kartan. Bilden ligger alltid överst i kartan och du kan flytta på den om den ligger i vägen. Längst upp i fönstret står tiden när summeringen gjordes. Klicka på knappen "Uppdatera" om du vill att ändringar och tillägg som du har gjort ska komma med i rapporten.

Du kan skriva ut rapporten genom att klicka på symbolen som visar en skrivare i övre högra hörnet av bilden.

Mina fel och varningar

Här ser du en lista över eventuella fel, varningar och observera i din ansökan. Det är viktigt att du går igenom listan och rättar till det som är fel.

 • Fel innebär att det inte går att skicka in ansökan innan du har fyllt i uppgiften rätt.
 • Varning innebär att det kan finnas brister i ansökan. Gå igenom dina varningar och rätta till det som är fel. Det går att skicka in ansökan utan att du ändrar något, men det finns en risk att du går miste om stöd.
 • Observera betyder att det finns viktig information som du kan behöva tänka på. Det är inte säkert att du berörs av den här informationen.

Du kan ha listan uppe på skärmen samtidigt som du jobbar med din ansökan. Tryck på "Uppdatera" för att uppdatera listan, det sker inte automatiskt.

Inskickad ansökan

Under den här fliken kan du se alla uppgifter i din inskickade ansökan samt de ändringar du har gjort sedan den senast inskickade ansökan.

 • Ansökan 2022/Ändring av ansökan 2022 - Sammanställning över din inskickade ansökan/ändring.
 • Ändringar sedan senast inskickad ansökan - Rapporten är borttagen och du ser nu dina ändringar i fliken Översikt genom att välja att jämföra med en tidigare version.

Ansökan 2022/Ändring av ansökan 2022

Här får du en sammanställning över hela din inskickade ansökan/ändring. Denna sammanställning skapas varje gång efter att du har skickat in en ansökan/ändring.

Ändringar sedan senast inskickade ansökan

Rapporten är borttagen och från och med förra året kan du se dina ändringar i fliken Översikt. Där kan du jämföra med tidigare versioner. Uppe till höger under rubriken Jämför med en tidigare version så klickar du på Ingen jämförelse. Sedan väljer du vilken version du vill jämföra med. Du kan se borttagna, förändrade och nya uppgifter som du har lagt till.

Krav som gäller för din ansökan

 • Krav för ansökan - Allmän information om vad som gäller för SAM-ansökan och ansökan om åtaganden 2022.

Rapporten "Krav för ansökan" innehåller information om vilka stöd som kan sökas i SAM Internet och vad som gäller för SAM-ansökan och ansökan om åtaganden 2022. I rapporten finns bland annat villkoren för SAM-ansökan och åtaganden samt vad SAM-ansökan innebär och vilka kontroller som du godkänner när du skickar in din ansökan.

Import/Export

I SAM Internet kan du både exportera uppgifter från SAM Internet till andra dataprogram och importera uppgifter från de vanligaste växtodlingsprogrammen till SAM Internet. Det här kan växtodlingsrådgivare hjälpa dig med. Funktionen hittar du längst upp till höger under knappen "Import/Export".

Så här gör du

För att importera uppgifter till SAM Internet behöver du en XML-fil som följer en viss struktur. Du hittar en beskrivning av strukturen i filbeskrivningen nedan. Du kan göra en export och på så sätt få en XML-fil som följer strukturen. I denna fil kan du sedan göra de ändringar du vill och sedan importera den igen. Detta under förutsättning att du har rensat din ansökan eller att det är ny ansökansperiod.

Viktigt att tänka på om du ska importera
uppgifter till SAM Internet från ett annat dataprogram

När du ska importera uppgifter är det viktigt att du inte använder samma fil år efter år. Du måste exportera en ny fil varje år eftersom uppgifter om block och skiften förändras.

Om du ska importera uppgifter till SAM Internet via en xml-fil är det viktigt att du har en sparad exporterad fil från SAM Internet innan du börjar importen. Om importen till SAM Internet går fel går det i så fall snabbt att återställa SAM Internet. Om importen går fel kan du inte logga in på ansökan förrän du har läst in den sparade filen och återställt ansökan.

Om du inte har en sparad exporterad fil innan du påbörjar importen och något går fel tar det lång tid för Jordbruksverket att återställa din ansökan.

Import-/exportfilens omfattning

Filen innehåller:

 • all block- och skiftesdata som används vid ifyllnad av en SAM-ansökan.
 • information om blockbundna miljöersättningsåtaganden förutom de undantag som anges nedan.
 • information om icke blockbundna miljöersättningsåtaganden.

Vad kan importeras i SAM Internet?

Filen kan innehålla olika mängd data beroende på vilket källsystem man använder och på hur mycket man redan har registrerat i SAM Internet.

Exempel:

 • Import av allt (skiftespolygoner samt gröda, stödform och areal).
 • Import av bara skiftespolygoner (gröda, stödform och areal fylls i med SAM Internet).
 • Import av bara gröda, stödform och areal (skiftespolygonerna ritas in före import i SAM Internets karta).
 • Import av bara gröda och areal (skiftespolygonerna ritas in före import, stödform fylls i efter import med SAM Internet).
 • Texter får bara innehålla bokstäver, siffror, kommatecken, punkt, frågetecken, kolon och mellanslag. Övriga tecken såsom + och - gör att importen inte fungerar.
 • Nya åtaganden för miljöersättningar
 • Kontaktuppgifter.

Vad kan inte importeras?

Följande uppgifter kan inte importeras till SAM Internet:

 • Blockens form läses inte in. De finns redan definierade i SAM Internet och kan inte påverkas av importen.
 • Nya block på icke blockbildad mark kan inte skapas via import. Sådana block måste definieras direkt i SAM Internet.
 • Blockändringsförslag kan inte lämnas via import. De måste anges direkt i SAM Internet.
 • Åtagandeinformation läses inte in. Den finns redan definierad i SAM Internet.
 • Information om pågående åtaganden eftersom den redan finns i SAM Internet. Uppgifter om nya åtagandeuppgifter kan importeras.
 • Uppgifter om EFA såsom obrukad fältkant och typ, måste anges direkt i SAM Internet.
 • Nytt/ändrat kontonummer
 • Personuppgifter
 • Förnyelse av våtmarksåtagande
 • Ansökan om stödrätter
 • Ekologiska fokusarealer
 • Företag som i huvudsak sysslar med annan verksamhet än jordbruk.

Generellt om XML och XML Schema (XSD)

All generell information om XML och XSD finns hos www.w3.org. Där beskrivs regelverket för hur "well formed" xml och "valid" xml ska utformas.

Rund vit knapp med ett blått frågetecken, hjälpknappen i SAM Internet

Hjälpknappen i SAM Internet

Hjälp

Använd hjälpfunktionen

Det finns en hjälpfunktion inne i SAM Internet som förklarar funktioner i e-tjänsten och hur du gör för att söka de olika stöden. Hjälpfunktionen visas med en vit knapp med ett blått frågetecken. Klickar du på knappen kommer du direkt till ”SAM Internet Tips och hjälp” där du kan läsa mer ingående om hur du använder olika funktioner. Frågetecknet finns på flera ställen och du får hjälp med just det avsnitt du håller på med.

Skriva ut SAM Internet tips och hjälp

Om du klickar på den lilla utskrifts-symbolen uppe till vänster under rubriken på sidan kan du skriva ut en aktuell sida från SAM Internet Tips och hjälp.

Logga ut

När du klickar på knappen "Logga ut" lämnar du SAM Internet och kommer till ett fönster där det står "Du har loggats ut". Klicka på knappen "Stäng" för att fullfölja utloggningen. Alla ändringar som du har gjort är nu sparade och nästa gång du loggar in kan du börja där du slutade.

Blockkartor från föregående år

Blockkartor från 2015 och framåt hittar du på Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in på Mina sidor. Det är bara blockkartor från innevarande år som finns under fliken Karta och Skiften inne i e-tjänsten SAM Internet.

Gör så här för att se dina blockkartor från föregående år:
1. Logga in på Mina sidor
2. På sidan ”Mina sidor – aktuella ansökningar” finns en ruta som heter ”Kommunikation i mina ärenden”. Markera där vilken SAM-ansökan du vill titta på.
3. Klicka på ”Se utskriftsversion av ansökan”.
4. Spara ner pdf-dokumentet på din dator om du vill spara det eller skriva ut.
5. Öppna "Utforskaren" och välj att öppna filen med Adobe Acrobat Reader.
6. Klicka sedan på gemet till vänster. Du ser nu dina bifogade blockkartor.
(Visas inte gemet så kan du högerklicka i dokumentet och klicka på ”Visa navigeringsruteknapparna”).