Ändra i SAM-ansökan

Du kan ändra vissa saker i din SAM-ansökan efter att du har skickat in den. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten. Du kan till exempel ändra grödkod eller lägga till, ändra eller ta bort block och skiften. Det är olika datum som gäller för när du senast kan ändra vissa saker i ansökan.

Större möjligheter än tidigare att ändra i ansökan

I år får du i vissa fall större möjligheter än tidigare att ändra i ansökan för att undvika avdrag på stöden. Det beror på att vi regelbundet använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från din SAM-ansökan får du ett brev. Då får du möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten. Du kan läsa mer om hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark.

15 juni

15 juni är sista dag för att

 • lägga till nya block eller skiften i ansökan
 • ändra eller ange fler registrerings­nummer för anläggningar (kallades tidigare produktionsplats­nummer) för nötkreatursstöd, kompensationsstöd, nötkreatur i ersättningen för ekologisk produktion och för nötkreatur i miljöersättningen för hotade husdjursraser.

31 augusti

I vissa fall är 31 augusti sista dag för att

 • ändra gränserna på ett block eller ett skifte
 • ändra grödkod

Om du får ett brev med resultat från uppföljning av din jordbruksmark ska du vara extra noggrann med att ändra i din ansökan eller göra det som krävs för att uppfylla villkoren för stödet. Då minskar risken för att du får avdrag.

31 oktober

Till och med den 31 oktober kan du dra tillbaka skiften i din ansökan. Du kan också dra tillbaka hela ansökan.

Om du får ett brev med resultat från uppföljning av din jordbruksmark och brevet visar att du inte uppfyller villkoren för stödet kan du göra det som krävs för att uppfylla villkoren, till exempel skörda. Därefter ska du ta ett foto och skicka in via en app. Du kan läsa mer om hur det går till på vår sida om uppföljning av jordbruksmark.

Rätta uppgifter som är fel

Om du själv vill göra ändringar, om det finns fel som Jordbruksverket eller länsstyrelsen inte känner till eller om det finns igenväxning på blocket som du rättat till, behöver du ange att åtagandet ska ändras. Det gör du i SAM Internet.

För de här ersättningarna gör du det under fliken Karta och Skifte i menyn Ange gröda och stöd:

 • skötsel av betesmarker och slåtterängar
 • restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • skyddszoner
 • skötsel av våtmarker och dammar.

Kryssa i Ansökan om att ändra åtagandet och skriv vad du vill ändra och varför.

För de här ersättningarna skriver du att du vill ändra åtagandet under Övriga upplysningar:

 • fäbodar
 • vallodling
 • hotade husdjursraser.

Under Övriga upplysningar ska du skriva

 • vilken ersättning det gäller
 • vad du vill ändra
 • varför du vill ändra.

För vallodling ska du också skriva vilket blocknummer det gäller. För fäbodar behöver du bara skriva att du vill ändra åtagandet så skickar länsstyrelsen en blankett till dig som du ska fylla i och sedan skicka tillbaka till länsstyrelsen.

Om du haft mycket igenväxning

Om du har haft mycket igenväxning och därefter har åtgärdat det ska du skriva det i ansökan om att ändra åtagandet. Om det var mer än 30 procent igenväxning på blocket får du inget åtagande och du kan heller inte söka ett nytt åtagande på blocket förrän igenväxningen är åtgärdad.

Om du har åtgärdat igenväxningen måste du skriva att du vill söka ett nytt åtagande i ansökan om ändring av åtagande. Du ska då föreslå en ändring av blocket och skriva att du har tagit bort igenväxningen.

Om du fått ett förslag till åtagande, en restaurerings­plan eller fäbodplan

Om du har sökt ett åtagande för skötsel av betesmarker och slåtterängar och har fått ett förslag till åtagande så visar markklass­bilagan hur ditt åtagande kommer att se ut. Om förslaget till åtagande skiljer sig från det som du ansökte men du tycker att förslaget är rätt, så behöver du inte ansöka om att ändra ditt åtagande. Detta gäller även restaurerings­planen i miljöersättningen för restaurering av betesmarker och slåtterängar och fäbodplanen i miljöersättningen för fäbodar.

Öka ett åtagande

Om du vill öka ett åtagande med fler block söker du åtagande för dessa block precis som vanligt. Observera att det inte går att öka åtagande för vallodling 2023.

Betesmarker och slåtterängar samt fäbodar

Du kan från och med det andra året som åtagandet gäller öka det med mer areal. Du får en utökning inom befintlig åtagande­period.

Skyddszoner

Du kan från och med det andra året som åtagandet gäller öka det med mer areal. Du får en utökning inom befintlig åtagande­period.

Skötsel av våtmarker och dammar

Du kan från och med det andra året som åtagandet gäller öka det med mer areal.

Om du ökar ditt åtagande innebär det att utökningen får ett nytt åtagande på 5 år. Mark som redan ingår i åtagandet behåller den ursprungliga åtagande­perioden.

Hotade husdjursraser

Du kan från och med det andra året som åtagandet gäller öka det med fler djurenheter eller lägga till genbank för fjäderfä. Om du söker utbetalning för mer än 150 procent av djurenheterna i ditt åtagande eller lägger till genbank för fjäderfä samtidigt som du ansöker om att utöka ditt åtagande får du ett nytt åtagande på 5 år. Om du söker utbetalning för mindre är 150 procent, räknas detta inte som en utökning.

Om du ökar antalet får, getter, svin eller lägger till genbank för fjäderfä i din ansökan efter att du har skickat in den, räknas det som en ny ansökan och du får därmed en ny hållandeperiod på 60 dagar.

Minska ett åtagande

Under vissa förutsättningar går det att minska ett åtagande utan att behöva betala tillbaka ersättningen. Det är länsstyrelsen som utreder vilka konsekvenser det blir och beslutar vad som gäller i det enskilda fallet. Kontakta länsstyrelsen om du vill veta vad som gäller för ditt åtagande. Om du har ett åtagande för hotade husdjursraser ska du istället kontakta Jordbruksverket.

Hotade husdjursraser

Från och med andra året i åtagandet måste du söka utbetalning för minst 50 procent av det antal djurenheter och det antal genbanker för fjäderfä du har i ditt åtagande. Om du däremot inte kan eller vill söka utbetalning för minst 50 procent av det antalet djurenheter och för det antal genbanker för fjäderfä du har i ditt åtagande måste du minska ditt åtagande. Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att minska eller avsluta ditt åtagande utan återkrav. Kontakta Jordbruksverket för att ta reda vad som gäller för ditt åtagande.

Fäbodar, skötsel av betesmarker och slåtterängar, skyddszoner, våtmarker och dammar

Om din mark har ingått i ett motsvarande åtagande i obruten följd under de senaste 5 åren och minskningen inte äventyrar syftet med åtagandet kan du eventuellt minska ditt åtagande. Du kan även tillgodoräkna dig tid från ett tidigare åtagande enligt programperiod 2014–2022.

Ändra antalet djur för djurvälfärds­ersättningarna

Om du behöver ändra antalet djur som du söker djurvälfärds­ersättningar för ska du göra det så snart som möjligt i SAM Internet. Om du vill öka antalet djur ska du dock göra det senast den 13 april.

Om du ökar antalet får i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den, räknas det som en ny ansökan och du får därmed en ny hållandeperiod för fåren.

Kontrollera ändrade block efter att du skickat in ansökan

Vi granskar många block under hela året genom att titta på flygfoton eller besöka marken på plats. Om blocken inte stämmer med flygfotot eller med hur marken ser ut på plats ändrar vi blocken. Därför behöver du ibland gå in i SAM Internet och kontrollera blocken i din ansökan även efter att du skickat in den. Om du behöver ändra SAM‑ansökan är det viktigt att du ändrar så snart som möjligt. Efter att du har fått veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan får du inte längre ändra.

Så ändrar du ansökan i SAM Internet

Du ändrar ansökan genom att logga in i SAM Internet och klicka på knappen Ändra ansökan uppe till höger. Knappen Ändra ansökan syns först när du har skickat in din ansökan första gången. Om du behöver ändra något i din ansökan, tänk på att uppgifter som du har fyllt i tidigare och som fortfarande gäller ska stå kvar. Kom ihåg att när du ändrar något i ansökan, måste du också skicka in den igen.

Du kan ändra din ansökan i SAM Internet direkt efter att du har skickat in den. Du kan ändra flera gånger, men du kan skicka in din ansökan högst 3 gånger per dag.

Senast granskad: 2023-01-26